Reflex

TémakörCivil szervezetek kapacitásfejlesztése
Szervezet neveNonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége / Association of Nonprofit Human Services of Hungary
Levelezési cím1132 Budapest, Alig u. 12.
Telefon1/270-0414
E-mailnonprofit@chello.hu
Honlapwww.humszolg.hu
ProjektfelelősDr. Bényei Andrásné
Projekt időszaka2010-03-01 ... 2010-12-31
Támogatás összege15000 EUR

blahh

Projekt célja:

Jöjjön létre a két célrégióban civil szerveződés (Észak-Magyarország és Nyugat-Dunántúl), ahol legjelentősebb a fejlettségi különbség, jelentősen eltér a munkaerő-piaci klíma, az álláskeresők összetétele, ezért a többi régió számára is tanulságokat hordozó, eltérő, de adaptálható módon alakul ki a regionális szintű egyeztetési forma, amely képes összefogni a munka világában dolgozó civil szervezeteket. Az új típusú szerveződés következtében a civil érdekek megjelennek, beépülnek a döntéshozatali eljárásokba, a tripartit rendszer helyett, multipartit együttműködés alakul ki mind a foglalkoztatást érintő regionális stratégiák kialakításánál, a forráselosztásnál, mind a monitoringnál.

Célcsoportok:

A két régióban működő, a foglalkoztatáspolitikában tevékenykedő lokális, kistérségi, megyei vagy regionális civil szervezetek, mellettük a regionális forráselosztó szervek (Regionális Munkaügyi Tanácsok, Regionális Területfejlesztési Tanácsok, Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságok). A régiókban élő álláskeresők, rajtuk keresztül közvetlen és szélesebb környezetük (családtól az adott tér társadalmi, gazdasági szereplőkig).

Főbb tevékenységek:

A program eseményei, eredményei:

 

back »