4 ÉV 448 FELADAT - Az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap 2012-2017 értékelése

Négy és félév után a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolítása lezárul 2017 áprilisában. A programidőszak utolsó harmadában a lebonyolító Ökotárs, Autónómia, DemNet és Kárpátok alapítványok munkatársai átfogó értékelést készítettek, mely betekintést ad többek között az NCTA tevékenységeibe, eredményeibe, illetve megmutatja a pályázók és támogatottak véleményét a magyar nonprofit szektorról.

A kutatás kérdőívek, fókuszcsoportok, interjúk és dokumentum elemzés eredményeire támaszkodva vizsgálta összesen 2767 civil szervezet 3859 pályázatát, benne 407 szervezet 460 támogatott pályázatával és a pályázatok értékelőinek véleményével is. 

Főbb megállapítások:

Az NCTA pályázóinak és támogatottainak romlott a nonprofit szektor helyzetéről alkotott véleménye.

  • Az NCTA csak igen részleges és közvetett hatást gyakorolt a nonprofit szektor egészére.
  • Az NCTA-ra pályázó és a programban támogatott szervezetek jellemzői – néhány eltéréssel – jól leképezik a hazai nonprofit szektor statisztikai tükrét.
  • A támogatott szervezetek projektjeikben elérték, legtöbb esetben túl is teljesítették a vállalt (kötelező) indikátorokat.
  • Az NCTA pályázói és támogatottai élesen elkülönítik egymástól saját szervezetük és a szektor egészének megítélését – előbbiről határozottabban jobb véleménnyel vannak.
  • Az NCTA pályázói és támogatottai egyre fontosabbnak látják az NCTA-ban prioritásként kezelt területeket (nemi esélyegyenlőség, nők, fiatalok és romák helyzete), ugyanakkor negatívnak ítélik az elmúlt 4 év mérlegét.
  • Az NCTA pályázói és támogatottai kiemelten fontosnak látják az államtól és pártpolitikától független, szakterületekre fókuszáló, mégis rugalmas, azaz a valós igényeknek és tanulási folyamatoknak teret adó támogatási rendszereket. 

A kutatásról készölt összefoglaló kiadvány letölthető magyarul és angolul.

4 ÉV 448 FELADAT - Az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap 2012-2017 értékelése

4 YEARS, 448 PROJECTS - Evaluation of the EEA Grants NGO Programme strengthening civil society in Hungary