Partnerkereső

A Norvég Civil Támogatási Alap minden pályázati felhívása lehetőséget ad külföldi partnerek bevonására. A partnerkereséshez az alábbi adatbázisokat és weboldalakat ajánljuk figyelmükbe, de munkatársaink is szívesen állnak rendelkezésükre!.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evris Foundation

Az Evris Alapítvány partnerként szakértői segítséget ajánl a következő területeken: jóléti szolgáltatások, foglalkoztatás, környezetvédelem, kultúra, oktatás, helyi fejlesztés. 

További információ (pdf)

Kontakt:
www.evris.eu
Ms Anna Margret Gudjonsdottir
annamargret@evris.eu

Ísland Panorama Samtök

Az Ísland Panorama Samtök (Izland Panoráma Egyesület) a napokban kezdeményezte egy új, progresszív antirasszista hálózat létrehozását Észak-balti Hálózat a Rasszizmus Ellen néven. A hálózat célja többek közt az lenne, hogy összegyűjtse a rasszizmus és diszkrimináció elleni küzdelem leghatékonyabb eszközeit. Az északi-európai országokban elindult egy multikulturális fejlődés, melynek eredményeihez az antirasszista civil szervezetek is nagyban hozzájárultak. Mégis, a 2011-es utoyai események arra figyelmeztetnek, hogy minden eddiginél hatékonyabban kell összefognunk és erőforrásainkat egyesítve közösen kell fellépnünk a rasszizmus ellen.

Az izlandi szervezet elsőként egy minikonferenciát szervez a 2014-es év elejére, Reykjavíkban. A minikonferencia témái az idegengyűlőlet, rejtett megkülönböztetés, szociális kirekesztés, kulturális különbségek, tolerancia és extrémizmus a politikában valamint a sokszínűség és multikulturális összhang lesznek.

A kezdeményezéshez bármely, a témában érdekelt észak-európai, baltikumi és kelet-európai ország szervezeteinek csatlakozását várják!

Kontakt:
Akeem Cujo, Formaður-Chairman
Ísland Panorama Samtök
Ármúla 19, 105 Reykjavik, IS: Iceland
simi/tel +354 555 0672, skype:island.panorama
www.islandpanorama.is

Néhány norvég és izlandi civil szervezet elérhetősége 

Az alábbi szervezetek a Norvég Civil Támogatási Alap megnyitó eseményén bemutatkoztak, és felajánlották partneri együttműködésüket a magyar civil szervezeteknek. Azonban rajtuk kívül is számos norvég, izlandi és liechtensteini szervezet várja, hogy a programban résztvevő civil szervezetek partnere legyen. Őket az ngonorway.org weboldal adatbázisában találhatja meg.

A partnerkeresés segítése érdekében az alábbi dokumentumba kigyűjtöttük az ngonorway oldalon lévő szervezetek egy részének elérhetőségét, tevékenységeit:

Partnerszervezetek elérhetőségeinek letöltése

Norwegian People’s Aid / Szolidaritás a gyakorlatban

A Norwegian People’s Aid a szakszervezeti mozgalom humanitárius szervezete. Célja az emberi méltóság és az egyenlő jogok biztosítása mindenki számára, nemtől, fogyatékosságtól, nemzeti hovatartozástól, vallástól, kortól, szexuális beállítottságtól és társadalmi státusztól függetlenül.

A szervezet a szolidaritás eszméjének gyakorlati megvalósításán dolgozik, melynek alapja az egészség és az élet védelme, a demokratikus társadalom építése, és hogy segítsünk az embereknek sorsukat a saját kezükbe venni.

A Norwegian People’s Aid szolidaritást vállal az olyan veszélyeztetett csoportokkal, mint a bennszülöttek, a szegénysorsú gazdák, a nők és fiatalok, és képessé teszi őket saját érdekeik megvédésére és képviseletére. A szervezet munkájának alapelve az egyenlő partnerek közötti együttműködés, nem pedig a jótékonykodás. Míg a jótékonykodás az adományozó kezébe adja a kontrollt a segített felett, a szolidaritás mentén való segítés azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a másik fél integritását, és lehetővé tesszük számára, hogy maga határozza meg a feltételeket.

A Norwegian People’s Aid politikailag független, de nem politikailag semleges szervezet. Állást foglal a társadalmi vitákban és az igazságosabb világért való küzdelem során gyakran szövetkezik olyan partnerekkel, akik ellenzékei az uralkodó hatalomnak vagy konfliktusba kerülnek azzal. A társadalmi részvétel és szervezkedés elengedhetetlen az emberi jogok biztosításához, a társadalmi fejlődéshez és ahhoz, hogy az emberek nagyobb hatalmat kapjanak saját életük irányítása felett. A Norwegian People’s Aid támogatja partnerszervezeteit és hangot ad véleményüknek.

A szervezet két stratégiai területen vállal szerepet:

 • a hatalom és a források méltányos elosztása;
 • az élet és egészség védelme.

A szervezet munkája négy fő tevékenység köré szerveződik:

 • hosszú távú fejlesztési együttműködés (nemzetközi tevékenység);
 • akna- és robbanószer mentesítés (nemzetközi tevékenység);
 • egészségügyi és mentési szolgáltatások (Norvégiában);
 • menekültek, menekültügy és integrációs munka (Norvégiában).

A szervezet több mint 30 országban 3600 alkalmazottal működik.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Susanne Abelsen
suab@npaid.org
www.folkehjelp.no

Norges Vel  / A Norvég Királyság Fejlesztési Társasága

A Norges Vel 1809-ben alakult, független, nem-kormányzati, non-profit, tagsági alapú szervezet. Tagjai főként élelmiszertermeléssel és -elosztással, a természeti erőforrások kezelésével és ezek használatán alapuló vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek, intézmények, magáncégek és magánszemélyek. 

A Norges Vel célja a fenntartható fejlődése elősegítése, társadalmi, környezeti és gazdasági szempontból egyaránt. Értékrendjében fontos szerepet kap a részvételi demokrácia, a méltányos elosztás és az egyenlő jogok elve. Nemzetközi tevékenységének célja a szegénység csökkentése és a helyi gazdaság fejlesztésének támogatása. A szervezet elsősorban kapacitásfejlesztéssel foglalkozik, és helyi partnereken keresztül valósítja meg projektjeit. Nagy tapasztalata van helyi partnerek (civil szervezetek, helyi vállalkozások, szövetkezetek stb.) támogatásában és kapacitásfejlesztésében. Velük szorosan együttműködve fenntartható üzleti terveket készít és valósít meg, melyekhez segít megfelelő technikai és adminisztratív szakértelmet biztosítani.

A Norges Vel a projektek elindítása előtt minden esetben egyeztet és megállapodik partnereivel a szerepkörökről és az elvárásokról. A szervezet célja, hogy hozzáadott értéket nyújtson, és annak módját e tervezési szakaszban egyértelműen tisztázzák és értékelik.

A Norges Vel az alábbi területeken bír kompetens tudással és szakértelemmel  

 • vállalkozásszervezés és együttműködések, ideértve a szövetkezeteket, mint vállalkozási formát;
 • fenntartható üzletfejlesztés különös figyelemmel a megújuló energiákra valamint az élelmiszer, kulturális és turisztikai szektorra;
 • környezet- és energiahatékony megoldások az üzletfejlesztésben;
 • helyi értékláncok fejlesztése;
 • vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR);
 • üzletfejlesztés és üzleti tanácsadás kis- és középvállalkozások számára;
 • hálózatépítés.

A megnyitón bemutatott prezentáció letöltése

Kapcsolat:
Jorunn Tønnesen
Jorunn.Tonnesen@norgesvel.no
www.norgesvel.no


A Norvég Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Egyetemi Kollégium  / The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development (CARD)

„Az élő vidéki közösségek tudománya.”

A CARD egy magánegyetem kollégiuma, amely a norvég kormány engedélyével működik.Az északi országokban kizárólag ez a kollégium biztosít kifejezetten vidéki nézőponton alapuló, BA szintű vidékfejlesztési képzést.Rugalmas rendszerben biztosítanak alapképzéseket a helyi erőforrásokon alapuló értéknövelés, vállalkozás- és közösségfejlesztés terén. A szervezet a stavangeri Rogaland Mezőgazdasági Központhoz közel helyezkedik el, mely Norvégia legnagyobb mezőgazdasági kompetenciaközpontja. A szervezet szövetkezetként működik, tulajdonosai helyi vállalkozások, szervezetek és más érintett társadalmi szereplők. A szervezet célja, hogy kompetenciaközpontként a helyi közösségeket segítse a bennük rejlő erőforrások kiaknázásában.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Johan Barstad
johan@hlb.no
www.hlb.no


OBM Norvégia és OBM Magyarország

Az OBM „ikreket”, az OBM Norwayt és az OBM Magyarországot két éve hozták létre az alapítók, több mint 20 év segélyezési munka után, mely főként Ukrajnára majd Magyarországra irányult. A szervezet számos kórházat, árvaházat, idősek otthonát és egyházat támogatott különféle árukkal: élelmiszerrel, kórházi ágyakkal, orvosi berendezésekkel, betegszállító autókkal, ruhával és technikai berendezésekkel.

Néhány éve azonban irányt váltottak, mert a külföldi partnereknél hiányzott a hosszú távú, tervezett együttműködés. A szervezet olyan projektekbe szerette volna a norvég adományokat becsatornázni, melyek hosszú távon járulnak hozzá az életkörülmények változásához. Ennek hiányára példa, hogy bár 17 év alatt többszázezer norvég koronát fektettek be Ukrajnában szállítási anyagokba és a szállítás fejlesztésébe, mégis azt tapasztalták, hogy semmi nem változott. Ezen időszak végére a szervezet figyelme a magyarországi romák felé fordult és úgy döntöttek ez alkalommal, más módszerekkel fognak dolgozni. Némi kutatás után megbízható kapcsolattartóra/koordinátorra találtak Magyarországon és Zala megyében láttak munkához. Az egyik roma faluban, Szentpéterúron házat vásároltak, s ez lett szervezet székhelye.

Munkájuk elején, öt évvel ezelőtt, még nem tudtak sokat a romákkal való munkáról, ezért alapos kutatást végeztek, mielőtt nekiláttak volna tevékenységüknek. Zala megyében a következő négy problématerületre összpontosítanak: integráció, munkanélküliség, egészségügyi problémák és írástudatlanság (és minden további ezekből következő probléma…). Jelenleg a két fő terület az írástudatlanság és az egészségügyi problémák. Olvasás és írás tanfolyamokat szeretnének szervezni néhány faluban és ugyanitt egészségügyi központokat hoznának létre. A folyamat során a romák számos kifogásával kell megbirkózniuk, melyhez megfelelő ösztönzőket használnának. Mivel Magyarországon számos szakemberrel van kapcsolatuk ezen a két területen, bíznak benne, hogy képesek lesznek véghezvinni terveiket.

Az OBM Norvégia és az OBM Magyarország elkötelezetten szeretne hozzájárulni a romák integrációjához és jobb jövőjéhez Magyarországon.>

Kapcsolat:
Erling Walther
erling@obm-norge.no


Voksne for Barn / Felnőttek a gyermekekért

A Voksne for Barn egy tagságon alapuló, országos nonprofit szervezet, amelynek célja a gyermekek és serdülők mentális egészségének biztosítása Norvégiában. A szervezetet egy csapat elkötelezett édesanya és szakember alapította 1960-ban, akik jobb pszichiátriai ellátást szerettek volna elérni a gyermekek számára. A Voksne for Barn mind a lelki betegségek megelőzésében mind a lelki egészség és jóllét megőrzésében segít a gyermekeknek, fiataloknak és családoknak. A szervezet célcsoportjai a gyermekek, a szülők és a szakemberek. 
A Volksne for Barn egyik fontos tevékenysége az önkéntes szószólói/ombudsmani és részvételi program. Odafigyelnek a gyerekekre és tanulnak tőlük, legfontosabb céljuk, hogy a gyermekeket is komolyan vegye a társadalom, ily módon is megerősítve és növelve ellenálló képességüket.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Hanne Hope
hanne.hope@vfb.no
www.vfb.no

 

The Bethany Foundation Oslo / Oslói Bethany Alapítvány

A Bethany Alapítvány non-profit szociális szervezetként működik, az alábbi programokkal és módszerekkel:

 • Gyermekgondozás és családterápia: az együttműködés erősítése a veszélyeztetett családokban, mind a gyermekek és szüleik, mind a szülők között. Különös figyelmet fordítanak a nevelési tanácsadásra, a konfliktuskezelésre valamint a gyermekek elleni és szülők közti erőszak megelőzésére.
 • Veszélyeztetett fiatalok: a veszélyeztetett fiatalok szemléletformálása, különösen az emberi kapcsolatokban felmerülő erkölcsi és értékrendi kérdések terén, mint például a másokhoz való hozzáállás, etnikai és faji diszkrimináció illetve konfliktuskezelés.
 • Szociális jólléti szolgáltatások: tanfolyamok és tanácsadás nyújtása a gyermekgondozásban, a szociális szolgáltatások területén, az iskolákban, óvodákban és egyéb intézményekben dolgozó szakemberek számára. A kliensekkel való jobb együttműködéshez, megerősítéséhez elengedhetetlen a szakemberek önismeretének, önreflexiójának tudatos fejlesztése.

A Bethany Alapítvány szeretné Magyarországon is terjeszteni elismert módszereit és programjait, ezért együttműködési és partnerségi lehetőséget keres hasonló területen dolgozó szervezetekkel.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Susanne Kralik
susanne.kralik@betanienoslo.no
www.betanienoslo.no

 

Idébanken (The Ideas Bank Foundation) - Ötletbank Alapítvány

Az oslói székhelyű Ötletbank Alapítvány több mint 20 éve foglalkozik a norvég, északi, európai és egyéb országokból származó, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos sikertörténetek összegyűjtésével és dokumentálásával. Fő területük a fenntartható közösségek fejlesztése és a társadalmi innováció – főként helyi szinten, de országos és nemzetközi szinten is. Célcsoportjaik a politikusok, kutatók, önkormányzati dolgozók, formális és non-formális oktatási intézmények, a lakosság és a civil szervezetek. 

Tevékenységeik: 

 • tanfolyamok és előadások a fenntartható fejlődésről – helyi és globális perspektívából – ökológiai, gazdasági és társadalmi dimenziók mentén;
 • a demokratikus párbeszéd és részvétel fejlesztése és gyakorlati alkalmazása;
 • északi és európai hálózatépítés, kiemelt figyelemmel az ágazatok közti kapcsolatok előmozdítására;
 • kapcsolatok és együttműködéseka fejlődő országokkal és Kelet-Európávalis;
 • együttműködés a fenntartható fejlődéssel foglalkozó országos és helyi hatóságokkal, információ és szakpolitikai tanácsadás nyújtása a számukra, konferenciák és egyéb tevékenységek;
 • a fenntartható jövőt elősegítő korszerű programok és projektek dokumentálása és terjesztése. A szervezet számos jó gyakorlattal rendelkezik az erőforrások megőrzése, globális felelősségvállalás és a dinamikus élő helyi közösségek fejlesztése területén.

Tudásukat számos eszköz segítségével terjesztik, például: szemináriumok, honlap, hírlevél, cikkek és kiadványok illetve különböző demokratikus és részvételi folyamatok. Ez utóbbira példa a szervezet jövőtervező valamint„Dialóg” műhelymunkái melynek keretében az érintett felek – szakemberek, civil szervezetek, politikusok stb. – közösen tanulnak és értékelnek a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó jó gyakorlatokat.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Kirsten Paaby
telefon: +47 22 98 60 81
mobil: +47 909 747 88
kirsten@idebanken.no 


Békefestés - Peacepainting 

A szervezet gyermekeket és fiataloknak segít abban, hogy nyelvtől függetlenül ki tudják fejezni magukat, a béke és az emberek és nemzetek közti barátság jegyében. Utazó kiállításokat szerveznek különböző országokból és környezetből származó gyermekek és fiatalok festményekben és szövegben kifejezett üzeneteiből, amelyeket számos országba és helyre elvisznek.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Catrine Gangstø
catrine@peacepainting.org
http://peacepainting.org


Grønn Hverdag / Zöld Életmód

A Grønn Hverdag norvég szervezet a környezet- és állatbarát, etikus életmód népszerűsítésével foglalkozik. A szervezet gyakorlati projekteket, szemináriumokat és workshopokat csinál csoportokkal és vállalatokkal együtt. A nyilvánosság számára a szervezet a fogyasztói termékekről nyújtott zöld információk és gyakori médiakampányai miatt ismert.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Kjersti Larsen
kjersti@gronnhverdag.no
www.gronnhverdag.no


Norvég Parkinson Egyesület / Norges Parkinsonforbund

A norvég Parkinson Egyesület (Norges Parkinsonforbund) az államtól független szervezetként képviseli a Parkinson-kórral élő embereket és családaikat. A szervezet célja a Parkinson kórral élők körülményeinek és egyészégügyi ellátásának javítása.


Kapcsolat:
Magne Wang Fredriksen
magne.fredriksen@parkinson.no
www.parkinson.no


Norvégia Zöld Harcosai / Norges Miljøvernforbund

A Norvégia Zöld Harcosai (Norges Miljøvernforbund, NMF) egy tagságon alapuló, demokratikus szervezet. Székhelye Bergenben van, de irodái vannak Oslóban és Tromsøban is.
A szervezet helyi, országos és nemzetközi szinten is dolgozik, fő működési területe az ipari hulladék és szennyezés.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:
Odin Oddekalv Skogen
odin@nmf.no
http://www.nmf.no

Reykjavik Egyetem / Reykjavik University (RU)

Izland legnagyobb, dinamikus nemzetközi magánegyetemére több mint 3000 diák jár. A világ egyik legérdekesebb országának egyeteme első osztályú oktatást biztosít. A kiváló oktatásáról híres egyetem elkötelezett a tudományos munka iránt és páratlan kapcsolatot ápol az izlandi iparágakkal és közintézményekkel. Az egyetemen négy kar található, az Üzleti Iskola, az Informatikai Iskola, a Jogi Iskola és a Természettudományi és Mérnöki Iskola. Az egyetem angolul 20-féle mesterképzést, számos PhD programot és néhány alapképzési modult kínál.

Az intézmény Nyitott Egyetemére az egész világból érkeznek résztvevők, szakmai és vezetői képzései révén a nemzetközi kapcsolatok központja. Élvonalbeli tudást kínál számtalan üzleti kurzusa, szemináriuma és konferenciája keretében. Technológiai, üzleti és jogi képzésükön többféle kurzust is indítanak,az oktatás területén tudományos és adminisztratív munkaerőt is képeznek.

A Nyitott Egyetem a fentieken túl  köztisztviselőknek és civil szervezeteknek is nyújt képzéseket illetve testreszabott képzési programokat. Az egyik új programjukat kifejezetten  az EGT/Norvég Alapok felsőoktatási és tudományos ösztöndíjprogramjában részt vevő támogatottak számára fejlesztették. A program a 2004 és 2009 közotti, első EGT/Norvég finanszírozási Mechanizmus idején a kedvezményezett országok egyetemeivel kialakult sikeres együttműködésekre épül. A képzéseken eddig több mint százan vettek részt.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltése

Kapcsolat:

Aldís G. Sigurðardóttir MSc.
Nemzetközi Csereprogram vezető
Nemzetközi Iroda
Háskólinn í Reykjavík | Reykjavik University
aldisg@ru.is
www.hr.is

Izland Emberi Jogi Központja / The Icelandic Human Rights Center

Az Izlandi Emberi Jogi Központot 1994 június 17-én egy alkotmányjogi rformhoz kapcsolódóan alapította hét szervezet és intézmény, Mára tagja között van az izlandi Vöröskereszt, az Amnesty International izlandi szervezete, a Lutheránus Egyház püspök hivatala, az Izlandi Egyházi Segélyszervezet, az izlandi Fogyatékosokat Segítők Országos Szövetsége, a Menstük meg a Gyermekeket/UNIFEM, a Női Jogok Egyesülete, a '78 Egyesület (a homoszexuálisok szervezete, a Sidmennt (az Izlandi Humanisztikus Etikai Egyesület), a Reykjavíki Egyetem és az Akureyri Egyetem.

Az Izlandi Emberi Jogi központ célja az emberi jogok érvényesülésének előmozdítása - ennek érdekében információt gyűjt és ráirányítja a figyelmet az emberi jogi kérdésekre Izlandon és külföldön egyaránt. A Központ azt szeretné elérni, hogy az emberi jogokban mindenki egyformán részesüljön, ezért konferenciákat és szemináriumokat szervez a kérdésről, a emberi jogi oktatást folytat. Emellett a központ érdekérvényesítő szerepet is ellát: létrejözze óta tucatnyi törvényjavaslatot véleményezett, és adatot szolgáltatott nemzetközi szervezeteknek az izlandi emberi jpogi helyzetről.  A központ nemzetközi munkában is részt vesz, pl. tagja a gazdasági, társadalmi és kultorális jogok nemzetközi egyezményéhez kapcsolódó jegyzőkönyvön dolgozó civil koalíciónak, az Emberi JogiIntézetek Egyesületének és az Emberi Jogi Oktatási Projektnek. A Központ szorosan együttműködik más északi országokban dolgozó testvérszervezeteivel is.

A megnyitó eseményen bemutatott előadás letöltés

Kapcsolat:

Jóna Aðalheiður Pálmadóttir
jogtanácsos
Mannréttindaskrifstofa Íslands
The Icelandic Human Rights Centre
Túngata 14, 101 Reykjavík 5522720
jona@humanrights.is
www.humanrights.is