Az Alapról

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap átfogó célja, hogy „segítse a magyarországi civil társadalom fejlődését, valamint erősítse részvételét a társadalmi igazságosság, a demokrácia és a fenntartható fejlődés alakításában”. A támogatók döntése értelmében ezen belül az Alap kiemelt figyelmet fordít az emberi és kisebbségi jogokra (etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján), a jó kormányzásra és átláthatóságra, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni harcra, a megkülönböztetés és a társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység és kirekesztés elleni fellépésre valamint a nemek közti egyenlőségre, beleértve a nemi és családon belüli erőszakot. Mindennek érdekében az Alap az alábbi részterületeken kidolgozott projektekhez nyújt támogatást:

 • emberi jogok és demokrácia;
 • női jogok és esélyegyenlőség;
 • szervezet- és közösségfejlesztés;
 • ifjúsági- és gyermekügyek;
 • környezetvédelem és fenntartható fejlődés;
 • jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak;
 • társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció).

A területek részletes kifejtését megtalálja a pályázati felhívásban.
Kérjük a többi pályázati dokumentumot is olvassák el Pályázati dokumentumok oldalon! 

Az alap forrásai várhatóan 3 pályázati körben kerülnek kiosztásra: 2013-ban makro- és kisprojektekre, 2014 elején és őszén pedig közepes- és kisprojektekre (70 és 20 ezer euró, illetve 50 és 15 ezer euró felső határig) lehet pályázni.

Emellett az NCTA további, kiegészítő támogatási lehetőségeket is kínál: a folyamatosan nyitva álló kisösszegű (legfeljebb 5000 €) akciópályázatok, az egyéni ösztöndíjak illetve az ifjúsági tanulmányutak is a civil szektor és szervezetek fejlesztését valamint a támogató országokkal való kétoldalú kapcsolat erősítését szolgálják.

A pályázati program lebonyolítását az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) valamint a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal közös konzorciumban végzi. Bővebb információ:

 • Ökotárs Alapítvány, tel: (1) 411-3500, email: okotars@norvegcivilalap.hu
 • Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, tel: (1) 411-0410, email: demnet@norvegcivilalap.hu
 • Autonómia Alapítvány, tel: (1) 237 6021, email: autonomia@norvegcivilalap.hu
 • Kárpátok Alapítvány – Magyarország, tel:(36) 516-750, email: karpatok@norvegcivilalap.hu

A kiírásokhoz kapcsolódóan a lebonyolítók országszerte tájékoztató fórumokat szerveznek – az időpontok és helyszínek megtalálhatók  itt.