Támogatott projektek

Projekt címe "Nyitottabb Hős utcát" - Közösségfejlesztéssel a szegregátumban élők hátrányainak mérsékléséért
Projektazonosító NCTA-2014-10768-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Kontúr Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 1033 Budapest, Polgár u. 1. 6/32
Telefon 06/30-6602760
Email noemilados@gmail.com
Honlap http://konturegyesulet.weebly.com/
Projektfelelős Balog -Urbanovszky Zsuzsanna
Projekt időszaka 2015. április 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 14,839 €

A Kontúr Közhasznú Egyesület a 13 hónapos projektének céljai az alábbiak voltak.
 A projekt célterületén (Hős utca) élők „társadalmi korrajzának” feltárása, problémáik és szükségleteik, valamint belső erőforrásaik beazonosítása, felmérése, illetve ezekhez kapcsolódóan a célcsoport érdekeinek hatékonyabb képviselete.
 A megvalósító szervezet és a kerületi közintézmények, más civil szervezetek között – Hős utcai lakosok érdekében – párbeszéd alakuljon ki.
 A helyi erőforrások aktivizálásával és bevonásával egy olyan hosszú távú közösségi cselekvési terv készüljön el, amely így kiindulópontját képezhetné a projekt esetleges folytatásának.
 Egy hiányzó közösségi tér kialakítása – a Hős utcai lakosok bevonásával és aktív munkavégzésével –, illetve ez által a projekt indoklásában bemutatott problémák súlya, előfordulásának gyakorisága, kezeletlensége, következményei, stb. alapján szükséges, ám mégis hiányzó, aktív, az itt élők számára helyben elérhető segítő jelenlét feltételeinek biztosítása.
A szükségletfelmérés során a kérdőívezés módszerét használták és 73 háztartás, közel 300 tagját kérdezték le az egyeztető-felkészítő workshopon felkészített egyesületi önkéntesek és az Angelusz Róbert Szakkollégium hallgatói. A kutatás eredményei alapján elkészült a problématérkép és a cselekvési terv. Közösségi térnek kiválasztott, romos önkormányzati lakás felújítását részben egy közösségi adománygyűjtésből finanszírozva, egy helyben lakó vállalkozónak, a Baptista Szeretetszolgálat munkatársainak és az egyesület tagjainak és önkénteseinek közreműködésével valósították meg. A projekten belül alkalmazni tervezett közösségszervezőt 50 pályázatból választották ki. A projekt nyitóval egybekötött fotókiállítást követően lakossági fórumok (6 alkalom), szakmai műhelyek (7 alkalom), szakmai tanulmányutak (4 alkalom), pszichodráma foglalkozások (15 alkalom) valósultak meg. A projekt keretében integrációs programok (4 alkalom), egy nyári alkotó tábor (3 nap, 62 fő), egy munkaerő-piaci tréning (4 alkalom), továbbá egy-egy film-, kamasz-, zsonglőr klub (18, 5, 11 alkalom) is lezajlott. Az új munkatársak részvételével egy szupervíziós folyamat (3 alkalom) valósult meg. A tevékenységek zárásaként megvalósult egy projektzáró rendezvénnyel egybekötött szakmai műhely és kiállítás, valamint elkészült a projekt záró tanulmánya is.
A projekt eredményeként 31 fő csatlakozott újonnan a megvalósító szervezet munkájába. A megvalósító szervezet a projekt időszakában 19 új együttműködővel, partnerrel, szervezettel és intézménnyel alakított ki kapcsolatot, illetve 8 együttműködési megállapodást kötött a megvalósítási időszakban. A projektnek valós hatása volt a célcsoportra azáltal, hogy megteremtette a feltételeit a Hős utcai gyerekek hasznos szabadidő eltöltésének, hozzájárulva ezzel szocializációs hátrányaik csökkenéséhez, pszichés fejlődésükhöz. A projekt az érintett szektorra is valós hatásokat gyakorolt azáltal, hogy számos szervezet számára lehetőséget teremtett a Hős utcai lakosokkal való kapcsolatok kialakítására, ezen kívül az elvégzett kutatások (helyzetelemzés) eredményei is széles körben elérhetővé váltak, valamint intenzívebb volt a sajtófigyelem is a projekt megvalósításának köszönhetően. A szervezet önkéntes bázisa és ismertsége jelentősen növekedett.

 

Vissza a projektekhez