Támogatott projektek

Projekt címe Tájház újratöltve
Projektazonosító NCTA-2014-10769-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Dél–Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 7621 Pécs, Káptalan utca 5.
Telefon 06 70 256 7724
Email pasztor.andrea.pecs@gmail.com
Honlap http://www.pecs-mecsek.hu
Projektfelelős Pásztor Andrea
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 16,263 €

A projekt közvetlen célja volt egy a település életéből hiányzó közösségi tér kialakítása (a település tájházának felújításával) továbbá a közösségek múltjának kutatásához szükséges módszertani háttér (interaktív honlap) kidolgozása, és az ehhez való hozzáférés lehetőségének biztosítása az érdeklődők számára. A projekt hosszú távú célja a magyarlukafai közösség kohéziójának, érdekérvényesítő képességének erősítése.
Az örökségvédelmi engedélyezési dokumentáció elkészítését követően felújításra került a kb. 60 négyzetméteres tájház, amely így alkalmas helyszínévé vált kiállítások és egyéb turisztikai programok lebonyolításának is. A megnyitó ünnepség keretében „Lukafai Portrék” c. időszakos kiállítást nyílt, illetve színes kulturális program (Betyártörténetek c. előadás: https://www.youtube.com/watch?v=pz0uWn6igI ) valósultak meg, amelyek lebonyolításába a norvég partnerszervezet (Stella Polaris) is bekapcsolódott. Az önkéntesek a projekt során folyamatosan készítettek interjúkat a helyiekkel, ezzel elősegítve a tájház korszerű berendezését és a honlap tartalommal való feltöltését is, továbbá berendezési és használati tárgyak gyűjtése is megvalósult, melyeket leltárba vettek, és az önkormányzattól bérelt templomban tárolták el. A leltárba vett 57 darab tárgyról fotók készültek, valamint egy leltárlista is, amely tartalmazza a tárgy méreteit, eredeti tulajdonosát és a felkutatásban részt vevő önkénteseket. Elkészült a helytörténeti emlékgyűjtő közösségi honlap is, amely különböző jogosultságú felhasználók számára hozzáférhető: bejelentkezés után bárki hozzászólhat a honlap tartalmához, a települési adminisztrátorok a saját településükhöz kötődő emlékek leírókartonjait, illetve a helyi történetek adatlapjait készíthetik el, a honlap gazdája, a Dél-Pannon Múzeumokért Egyesület ellenőrzi a feltöltött tartalmakat, illetve szükség esetén szakmai tanácsokat ad.
A projekt megvalósulásának eredményeként 9 fő önkéntes csatlakozott a megvalósító szervezet munkájába. A projektnek valós hatása volt a célcsoportra azáltal, hogy hozzájárult az összekovácsolódásához (több helyi lakos önkéntesként részt vett a projektben, új ötletekkel állt elő). A teljes közösség részt vett a projekt megvalósításában, míg az idősebbek a felújításba, interjúzásba kapcsolódtak be, addig a gyerekek a norvég partnerrel való közös munkában vettek részt. A projekt az érintett szektorra is valós hatásokat gyakorolt azáltal, hogy a környező települések meg-, elismerték a megvalósító szervezet munkájának eredményét. A szervezet önkéntes bázisa és ismertsége jelentősen növekedett.

 

Vissza a projektekhez