Támogatott projektek

Projekt címe A mozgássérült emberek helyi szintű mozgalmának megerősödése
Projektazonosító NCTA-2014-10781-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Levelezési cím 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43.
Telefon 00 36 1 329 5299
Email szollosi_foldesi@yahoo.com
Honlap http://www.mbeinfo.hu/
Projektfelelős Földesi Erzsébet
Projekt időszaka 2015. július 1. - 2015. december 31.
Támogatás összege 14,999 €

A budapesti mozgássérült emberek mozgalmának két problémája van. Egyrészt a mozgalom tagjai időssé váltak, utánpótlásuk szükséges. Hét fővárosi kerületben a projekt megvalósításakor nem működött a lebonyolító szervezetnek kerületi szervezete, így ezekben a kerületekben a mozgássérült lakók érdekképviselete nehezített. A cél az volt, hogy megváltoztassák ezt a helyzetet és a hiányzó kerületekben önsegítő szervezeteket hozzanak létre a fiatalok bevonásával. További cél volt, hogy ezekben a kerületekben együttműködés jöjjön létre a kerületi önkormányzat és a mozgássérültek között, és ezek a megalakult szervezetek közvetítsék a döntéshozók felé a mozgássérült személyek problémáit, illetve egy helyzetfelmérés elkészítése, amely a kerületi mozgássérültek érdekképviseleti tevékenységét segíti.
A projekt során tréningek valósultak meg, amelyeken a bevont fiatalok megismerkedhettek az egyesület tevékenységével, bővebb információkat szerezhettek a fogyatékkal élő emberek jogairól és a rendelkezésükre álló szolgáltatásokról, megismerhették a helyi önkormányzatok kompetenciáit, betekintést nyerhettek a programszervezésbe, kommunikációs technikákat sajátíthattak el, ötleteket gyűjthettek akadálymentesítéssel kapcsolatban, valamint esélyegyenlőséggel kapcsolatos téma is előkerült a tréningeken. Olyan témákra fókuszáltak elsősorban, amik segítenek minden kerületben megvalósítani az akadálymentesítést. Mindezek mellett a bevont hallgatók és az egyesület kerületi szervezetei között tapasztalatcsere találkozókra került sor. Az elkészült helyzetfelmérésből kiderült, hogy a kérdőívet kitöltők beszámoltak az akadálymentesítés hiányáról, a közlekedési nehézségekről. A hét kerület Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (HEP) felülvizsgálata megtörtént, javaslatokat nyújtottak be annak felülbírálására, újratervezésére az oktatást, képzést, a lakhatást, a szociális és egészségügyi ellátások körét, valamint jóléti szolgáltatásokat érintő témákban. Folyamatos kapcsolattartást alakítottak ki a hét kerületi önkormányzat képviselőivel, valamint az ülések alkalmával fontos napirendi pont volt a közös lobbitevékenység kialakítása, amely „Az M3-as metró mindenkié” kampánycímet viselte. A kampány nagyobb médianyilvánosságot is kapott, beszámolt róla a Kettősmérce (http://kettosmerce.blog.hu/2015/12/24/tobb_mint_szazharminc_milliard_egy...), a Tények (http://tenyek.hu/belfold/196315_kerekesszekkel-tuntettek-az-akadalymente...), valamint a 444 internetes portál is (http://444.hu/2015/12/04/tiltakoznak-a-mozgasserultek-mert-nem-lesz-akad...).
A projekt eredményeit szintén önkormányzati ülések alkalmával mutatták be a bevont hét kerületi képviselők részére, valamint a kerületi szervezetekről készült egy egyoldalas elektronikus bemutatkozó anyag is.

 

Vissza a projektekhez