Támogatott projektek

Projekt címe Hálózatépités és szervezetfejlesztés az AE Klubszövetségben
Projektazonosító NCTA-2014-10784-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Alkoholizmus Elleni Megyei Egyesületek és Klubok Országos Szövetsége
Levelezési cím 9723 Gyöngyösfalu, Petőfi Sándor u. 31
Telefon 06-30-927-1571; 06-94-360-74
Email aeklub@gpinet.hu
Honlap http://www.neigyal.hu
Projektfelelős Gyarmati Norbert
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 48,209 €

Az alkoholbetegek közösségi rehabilitációja nem állami feladat, a meglévő, civil kezdeményezések egymás mellett dolgozva, hálózatba tömörülve lehetőségeiket multiplikálni tudják a probléma megoldására. Az alkoholbetegekre általánosan jellemző sajnos, hogy esélyegyenlőségük jóval kisebb - a munkaerőpiacot, vagy akár a közhatalmi funkciók gyakorlását, illetve a társadalmi döntések meghozatalából való kiszorulást illetően. Szegregálódnak, stigmatizálódnak, s mindezeket befolyásolja a társadalmi és a köztudat negatív attitűdje. A szövetség célul tűzte ki a tagszervezetek megerősítését, hatékonyságuk fejlesztését, tagszámuk növelését, ezáltal a közösségi felelősség, az érdekképviseleti tevékenység, és az érdekérvényesítő képesség fejlesztését, melyhez a projekt lebonyolítása nagy segítséget nyújtott.
Települési fórumokat szerveztek a megyei székhelyeken és kistelepüléseken működő tagszervezetek, amelyek lehetőséget adtak a kapcsolatépítésre. Emellett többnapos regionális fórumokat is szerveztek többek között Balatonrendesen, Miskolcon, Békéscsabán, Győrött, Újszászon, Nyíregyházán, Somogybükkösdön a megyei képviseletek részvételével, ahol is a szövetség tagszervezetei és a hálózat közösségei vettek részt, és a tagszervezetek előadásai mellett a regionális feladatok összegzésére került sor. Ezen felül 3 településen országos rendezvényt is tartottak: Nyíregyházán egy hatnapos, Csillebércen két alkalommal egy-egy háromnapos rendezvény valósult meg, ahol a régiek mellett az új tagszervezetek, a hálózat országos szervezeteinek küldöttei, valamint a külföldi együttműködő szervezet képviselői vettek részt. A projekt során a szövetség a megvalósított rendezvényekkel nagy hangsúlyt igyekezett fektetni mind a hazai, mind pedig a nemzetközi hálózatfejlesztésre. A rendezvények általában sajtónyilvánosak voltak, a TV Eger tudósítása itt tekinthető meg: http://www.tveger.hu/2016/04/25/regionalis-konferencia-az-alkoholizmusrol1/
A projekt eredményeképp létrejött egy interaktív honlap (www.neigyal.hu), valamint a projekt során szerzett tapasztalatokat egy kiadványban foglalták össze. A tagszervezetek a projekt segítségével újra találkoztak egymással, a tagszervezeteket a képzések segítségével egy tudásszintre sikerült hozni. A találkozók során jobban megismerték egymást a megyei szervezetek, több szervezetnek lett személyes kapcsolata egymással, amely erősítette azt, hogy együtt lépjenek fel céljaik elérése érdekében.

 

Vissza a projektekhez