Támogatott projektek

Projekt címe Legyen tiéd Európa!
Projektazonosító NCTA-2014-10801-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Pillar Alapítvány
Levelezési cím 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. III. LPH. I. em I.
Telefon 06707718046
Email szabo.nikolett@pillar-europe.eu
Honlap http://www.pillar-europe.eu/
Projektfelelős Szabó Nikolett
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. március 30.
Támogatás összege 49,448 €

Az EU-val kapcsolatos információk a hátrányos helyzetű, vidéki területeken lévő iskolákba nehezen jutnak el. A fiatalok politikai részvételének csökkenése, a devianciák, a szélsőséges eszmék térnyerése állandó probléma, emellett a hazai kutatások a fiatalok problémái között említik a kilátástalanságot és a bizonytalan jövőképet.
A projekt célja az EU-val kapcsolatos információk eljuttatása volt a szociálisan és földrajzilag hátrányos helyzetben lévő iskolákba EU-tanórák formájában. Ennek segítségével erősítették az Európa-tudatot, megismertették az EU által kínált lehetőségeket a résztvevőkkel, erősítették az együttműködést a civil szervezetek között, valamint hozzájárultak a hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatásához és a demokratikus értékek erősítéséhez.
A projektben együttműködést kötöttek az iskolákkal. Önkénteseknek tréninget valósítottak meg több alkalommal is, amely felkészítette őket az EU tanórák megtartására, azaz bővítették EU-s ismereteiket, megismerték a tudás átadására és a csoportdinamika irányítására alkalmas módszereket és foglalkozásvázlatokat készítettek elő. Kidolgozták az EU-tanórák tananyagait és tematikáit, majd pilot órák keretében próbálhatták ki magukat.
A módszertant egy kiadványban foglalták össze (elérhető: https://issuu.com/vandakovacs/docs/legyen_tied_europa_kiadvany_2016), valamint egy rajzfilm is elkészült EU integrációtörténet címmel (elérhető: https://www.youtube.com/watch?v=FVuZLFjLw5g). A projekt során elkészített kiadvány és rajzfilm alkalmas arra, hogy valós oktatási segédletként alkalmazzák. A projektbe bevont pedagógusok műhelymunkán vettek részt, ahol megkapták a kifejlesztett módszertani kézikönyvet.
Az önkéntesek az elkészült tematikák szerint megtartották a tanórákat az együttműködő iskolákban. Ezek során az óratartók kérdéseket gyűjtöttek össze a diákoktól, és azokat eljuttatták az Európa Parlament képviselőihez, Navrasics Tibor és Jávor Benedek válaszolt a feltett kérdésekre (Navrasics Tibor válasza: https://www.youtube.com/watch?v=FVuZLFjLw5g és Jávor Benedek válasza: https://www.youtube.com/watch?v=FVuZLFjLw5g).

 

Vissza a projektekhez