Támogatott projektek

Projekt címe Ifjúsági fórumszínház Lakon
Projektazonosító NCTA-2014-10804-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Bohócok a Láthatáron Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 1024 Budapest, Budapest Ady Endre utca 12
Telefon +3630-310-4526
Email bohocok@bohocokalathataron.hu
Honlap http://www.bohocokalathataron.hu
Projektfelelős Feuer Yvette
Projekt időszaka 2015. április 1. - 2015. november 30.
Támogatás összege 13,488 €

A projekt több, az országos átlagtól gazdasági, szociális és kulturális területen leszakadó települést érintett a Csereháton: Lak, Selyeb és Tomor községeket.
A cél elsősorban az volt, hogy a projektbe bekapcsolódó fiatalok civil kezdeményező-készségét és összetartását erősítse, a résztvevők kompetenciáit és felelősségérzetüket megerősítse, empatikus és aktív figyelemre való készségüket, valamint verbális – színházi – és íráskészségüket fejlessze. Ennek eszközeként egy fórumszínházi előadást hoztak létre, mely folyamat során egységesítve használták fel a drámapedagógia, a fórumszínház, a blogírás és a slam eszköztárát.
A felkért szakemberek előkészítő foglalkozásokat tartottak a laki általános iskolában, ahol a résztvevők csapatépítő, ön- és társismereti játékokon, érzékenységfokozó és szituációs drámajátékokon keresztül megismerkedhettek a szakemberekkel és a projekttel.
A nyári szünidőben megvalósított egyhetes fórumszínházi táborban a gyerekek különböző foglalkozásokon vettek részt, melyek során nemcsak készségeik fejlesztésén dolgoztak, hanem a saját ötleteik alapján összeállították a fórumszínházi előadást. A „Mátyás, a nem király” című darabot több helyen is bemutatták: a helyi művelődési házban, a Bánki-tó Fesztiválon és Budapesten. Összesen körülbelül 230 helyi lakos, szülő, iskolatárs, érdeklődő tekintette meg az előadást.
Két közösségi eseményt is szerveztek a projekt során, így a részt vevő gyerekeknek lehetőségük volt a kortársaikkal közösen részt venni versmondó, slammelő és ritmusra beszélő foglalkozásokon.
A projektbe bevont fiatalok képességeit a projekt megvalósulása során sikeresen fejlesztették: képesek lettek megnyílni társaik felé, véleményt formálni, ekképp a kommunikációs készségeik fejlődtek. Emellett a résztvevők kreativitása és önkifejezési készsége is erősödött. A fórumszínházi gyakorlatok és a próbafolyamat hatására a fiatalok gondolkodásába beépült az, hogy milyen kommunikációs stratégiákat használjanak egy-egy konfliktushelyzet megoldásához, kialakult a csoport résztvevőiben az a képesség, hogy hogyan reflektáljanak egy adott helyzetre, saját cselekedeteikre és azok hatására. A fiatalok pozitívan élték meg a projektben való részvételt.

 

Vissza a projektekhez