Támogatott projektek

Projekt címe Védjük és építsük együtt közösségünket! - Polgárőrség a "civilmotor"
Projektazonosító NCTA-2014-10818-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Bűnmegelőzési Központ Somoskőújfalu Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület (BKKE)
Levelezési cím 3121 Somoskőújfalu, Puskin utca 1.
Telefon 06 30 9702 225
Email egyedrezso@gmail.com
Honlap http://www.bkke.5mp.eu
Projektfelelős Egyed Rezső
Projekt időszaka 2015. május 1. - 2015. december 31.
Támogatás összege 13,450 €

A projekt rövid távú céljai között szerepelt, hogy kialakítsák a Járási Civil Bűnmegelőzési Központ és Oktatóbázist, ahol megvalósulnak a járás civil bűnmegelőző szervezeteinek és a Szomszédok Egymásért Mozgalom aktivistáinak a képzése, valamint hogy a polgárőrség a helyi, hosszú távon a járási civil élet egyik legmarkánsabb szereplőjévé váljon. A hosszú távú céljai a projektnek elsősorban az volt, hogy erősödjön a települési- és térségi közösségi összefogás, biztonságosabbá tegyék a járást, a lebonyolító szervezet és partnerszervezeteinek társadalmi elismertsége nőjön, és az együttműködések szorosabbá váljanak a térség civil szervezetei között. A projekt során a képzések megvalósultak, az oktatóbázist viszont a szervezeten kívüli okok miatt nem tudták teljesen felújítani. A projekt a célcsoport igényeinek megfelelően valósult meg, valamint a projektben vállalt főbb tevékenységek is megvalósultak: egy teljes körű állapotfelmérést ment végbe, amelybe 16 polgárőr szervezettel léptek kapcsolatba. A felmérés során általános tapasztalatként az fogalmazható meg elsősorban, hogy alapvetően jó a lakosság szubjektív biztonságérzete, nem annyira rossz a közbiztonság, mint ahogyan időnként a lakosság ezt érzékeli. Jellemzően a vidéki bűncselekmények inkább a fa- és terménylopások, betörések, a városban inkább a garázdaság, rongálás vagy erőszakosabb bűncselekmények jelentik a legfőbb problémát a lakosság számára. A képzések során érintették az önvédelem, az elsősegélynyújtás, a szolgálati jogok és kötelezettségek, polgárőr szolgálatok módszereinek, áldozatsegítés és drogmegelőzés témáját. A saját tulajdonban lévő épületet felújították, tavasztól már teljes körűen használható és kitölti az oktatóbázisnak szánt szerepét. A tervezett csapatépítő tréninget megtartották, ahol többek között leírták, milyen tulajdonsággal kell rendelkeznie egy polgárőrnek, valamint kidolgozták a szervezet új logóját, megfogalmazták a mottót. A szakmai egyeztető fórumon mintegy 7 hivatali szerv képviseltette magát, az ott elhangzott véleményeket és javaslatokat beépítették a tréning anyagába, valamint megvalósult a polgármesterek és polgárőr vezetők találkozója is, ahol 4 fő polgármester képviseltette magát a különböző térségekből. Az oktatók részére szervezett találkozón egyeztették az oktatási tematikát és az oktatási segédlet kidolgozását is megkezdték. Mivel a projekt során feltárásra kerültek a polgárőr szervezetek által észlelt problémák saját térségükben, így egy egységes kép rajzolódhatott ki a térségben fellelhető veszélyforrásokról, problémákról, és ennek eredményeképp elkészült egy polgárőr kézikönyv is, amelyet a bevont szervezetek között terjesztettek és egy egységes tudást ad a polgárőrök kezébe. A falunapi rendezvényen a település lakosságán kívül számos érdeklődő megjelent, közbiztonsági kérdőívet töltettek ki a résztvevőkkel, bemutatták az egyesület tevékenységeit és a projektet. 9 alkalommal valósultak meg a tervezett tréningek 8 órában, ahol a települési és járási SZEM aktivistákat, kapcsolattartókat és civil bűnmegelőzési mentorokat készítettek fel. A tréning elméleti részében általános bűnmegelőzési ismeretekről, civil bűnmegelőzéshez kapcsolódó jogi ismeretekről, polgárőr alapismeretekről és intézkedésekről, SZEM ismeretekről volt szó, a gyakorlati részében szituációs gyakorlatokat végeztek polgárőr intézkedések valamint elsősegélynyújtás témájában. Megvalósult továbbá a tervezett Járási Polgárőr Nap, ahol is lehetőség volt a kapcsolatok ápolására, mélyítésére, további együttműködések kidolgozására. A projekt eredményeit és fenntartásának lehetőségeit a projekt záró rendezvényén ismertették Somoskőújfaluban. Az eseményen részt vettek az állami együttműködő szervezetek vezetői, az együttműködő salgótarjáni járási polgárőr és civil szervezetek vezetői. A konferencián többek között előadás zajlott a civil szervezetek közösségfejlesztő szerepéről, tovább erősítették személyes és szervezeti kapcsolataikat, valamint a civil szervezetek közötti hasonló gondolkodásnak köszönhetően a jövőben közös cselekvések várhatóak. A projekt során sikerült aktivizálniuk civileket, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, sikerült több szervezet munkatársát bevonni a képzésekbe, amelynek segítségével a polgárőr szervezetek szakmai felkészültsége nőtt. A projekt fenntarthatósága valószínű, mivel a megvalósítása során önkéntesek léptek be a szervezetbe, valamint a szervezetek közötti együttműködések erősebbek lettek.

 

Vissza a projektekhez