Támogatott projektek

Projekt címe Velünk élő másság
Projektazonosító NCTA-2014-10825-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Iskolakultúráért - Esélyteremtésért Egyesület
Levelezési cím 9022 Győr, Batthyány tér 15.
Telefon +36-30/2873-509
Email iskolaesely@gmail.com
Honlap http://www.iskola-esely.hu
Projektfelelős Dr. Szakácsné Foki Katalin
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. február 28.
Támogatás összege 35,305 €

A projekt párbeszédre kívánt ösztönözni a különböző nemzetiségek, fogyatékkal élők, menekültek és a többség fiataljai között, hogy csökkentse az előítéletes megnyilvánulásokat, előmozdítsa a kultúrák találkozását, erősítse a részt vevő fiatalok toleranciára való hajlamát, és hozzájáruljon egy nyitottabb helyi társadalom kialakulásához.
A projekt során különböző műhelyeket hoztak létre, melyek kereteket biztosítottak a projekt tevékenységeinek. A kutatási műhelyben összeállították a kutatás módszertanát, elvégezték az emberi jogok, a másság elfogadása, és a gyűlöletbeszéd témájú kutatást. A kérdőívet 500 fő 13 és 22 év közötti, Győrben és környékén élő fiatal töltötte ki, az eredményeket pedig egy kiadványban foglalták össze.
A pályázati műhelyben diákpályázatot hirdettek a tanulók részére alkotás és riport kategóriákban, mely pályázatra 55 vizuális és 290 riport pályázat érkezett, a vizuális alkotásokból készült animációs film is, amely a következő linken tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=qg-Sy__KBv0.
Egy 5 napos táborban a részt vevő fiatalok részletes tájékoztatást kaptak az emberi jogokról, a másságról és a gyűlöletbeszédről, valamint a korábbi kutatás eredményeiről.
Az Emberi Jogok Világnapja alkalmából 53 – főleg pedagógia szakos – hallgató készített a témában tematikus óravázlatot, majd végül 39 hallgató tartott Tolerancia napi, tematikus órákat 10 helyi és környező településen található általános- és középiskola 25 osztályában.
A hallgatók és a diákok a foglalkozások megtartása és annak felkészülése közben járatosak lettek az emberi jogok témában, megismerkedtek, és kipróbálták az érzékenyítő játékokat. Mindemellett foglalkozásvezetői, szervezői gyakorlatot szerezhettek, képessé váltak ismereteket átadni.

 

Vissza a projektekhez