Támogatott projektek

Projekt címe Telepeken élők civil aktivizmusának segítése, a demokrácia erősítése
Projektazonosító NCTA-2014-10862-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Roma Produkciós Iroda Alapítvány
Levelezési cím 7624 Pécs, Bartók B. u.24.
Telefon 06 30 212 5511
Email jani.boda@gmail.com, romairoda@gmail.com
Honlap http://www.amenca.hu
Projektfelelős Boda János
Projekt időszaka 2015. május 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 45,162 €

Program indoka, hogy egyre több olyan település van, ahol a rendőrség olyan büntetési gyakorlatot folytat, mely az ott élők hétköznapi megélhetését és életvitelét is alapvetően befolyásolja. Az ott élő "passzív állampolgároknak" nincs tudásuk az őket megillető jogokról, kötelezettségekről. A cél, hogy a biztonságos kerékpározás feltételeinek megteremtése kapcsán az aktív állampolgári gondolkodást és cselekvést támogassák, olyan demokrácia-erősítő folyamatokat generáljanak, mely a kialakult helyi status quo-t megváltoztatva hozzájárul a közösségek megerősítéséhez. A program végére 15 olyan Közösségi Akciócsoportot szeretnének létrehozni, akik hálózatba szervezve képesek a legkiszolgáltatottabbak érdekeit képviselni, akik közösségi akciók szervezésével elérik, hogy részesei lesznek a helyi döntéshozatali folyamatoknak.
A program során 15 szegregátum KACS-ait képezik, mentorálják és támogatják, összesen 750 kerékpárt tesznek biztonságos közlekedésre alkalmassá, helyi és országos médiakampányt folytatnak a programról, az eredményekről, záró sajtóeseményen mutatják be a program hatásait.
A program során sok, hasonló területen dolgozó civillel terveznek együtt dolgozni: RSK, Romaversitas, Ide tartozunk!, Tom Lantos Ins., Partners Hungary, TASZ. Ezek azok a civilek, akik a meglévő képzési rendszerükbe integrálhatják a kidolgozott képzést.

 

Vissza a projektekhez