Támogatott projektek

Projekt címe "Gyereksziget" - Közösségi gyermekszolgáltatások Bükkszentmártonban
Projektazonosító NCTA-2014-10893-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Falu(sz)építők Bükkszentmártoni Egyesülete
Levelezési cím 3346 Bükkszentmárton, 3346 Bükkszentmárton, II. Rákóczi F. út. 82.
Telefon 0636/816-869; 0670/364-7459
Email faluszepitokegyesulete@gmail.com
Honlap http://nincs
Projektfelelős Váradi Gergő
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 14,976 €

Bükkszentmárton Heves megye északi részén található falu, ahol kb. 320 fő él. A falunak nincsenek közintézményei, óvoda és iskola sem, a gyerekek a közeli faluban jutnak csak hozzá a közszolgáltatásokhoz, ami nehezíti a szülő/család és az oktatási-nevelési intézmény közötti együttműködést, a párbeszédet a gyerekek fejlődése érdekében.
A projekt elsődleges célja az volt, hogy a 0-14 év közötti, elsősorban roma származású gyerekek számára egy közösségi teret és szolgáltatási rendszert hozzanak létre a faluban, amely gondozza, fejleszti a tehetségeket, kompenzálja hátrányaikat és csökkenti társadalmi egyenlőtlenségeiket. További cél volt, hogy a gyerekek rendszeresen járjanak a lebonyolító szervezet által létrehozott gyerekközösségekbe, hogy mozgás-, beszéd- és értelmi képességeik az életkori sajátosságaiknak megfelelő szinten fejlődjenek, majd később megfeleljenek az iskolaérettség követelményeinek, illetve a nagyobbak pedig a korosztályuknak megfelelően haladjanak tanulmányaikban.
Ennek érdekében egy családi napközit kívánnak létrehozni, mely megalapozásához nagymértékben hozzájárult a projektben elvégzett felújítás, és a különböző szolgáltatások elindítása, úgymint játéktér, korai képességgondozás, kézműves alkotóműhely, tánctanítás és általános ügyfélfogadás.
A projektet színesítették, illetve a közösséget erősítették a családi napok és közösségi programok. A megvalósító szervezet egy képességfejlesztő nyári tábort is szervezett 6-16 éves gyerekek részére, ahol a fő fókusz a résztvevők szociális kompetenciáinak, kapcsolatépítő és kommunikációs készségeinek valamint személyiségük fejlesztése volt élménypedagógiai módszerek segítségével.
A projekt hatására a szülők felismerték gyermekeik fejlesztésének fontosságát, valamint azt, hogy sok esetben ők maguk sem rendelkeznek kellő informáltsággal és tudással a fejlesztés tekintetében. A szülők fejlődését igazolja, hogy elfogadták a külső segítséget, képessé váltak tudatosabb döntéseket hozni gyermekeik jövőjét illetően. A romák és nem romák közötti kapcsolat javult, a társas érintkezések száma nőtt a közösségi programok által. A projekt hatására továbbá a lebonyolító szervezet kapcsolati hálója bővült, a szervezet a saját településén ismertté és elismertté vált, továbbá az önkormányzat támogatását is elnyerték.

 

Vissza a projektekhez