Támogatott projektek

Projekt címe GALLERY8: A ROMA TEST POLITIKÁJA, művészeti- és oktatási program, katalógus
Projektazonosító NCTA-2015-10925-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Európai Roma Kulturális Alapítvány - ERCF
Levelezési cím 1027 Budapest, Frankel Leó út 5. III.23
Telefon +36302490222
Email tjunghaus@romacult.org
Honlap http://gallery8.org/
Projektfelelős Junghaus Tímea
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. január 1.
Támogatás összege 33,827 €

A Roma test politikája című kiállítási- és oktatási projekt közösségi és innovatív kezdeményezés, amely a többségi tekintet működésére, történetiségének és jelenének - a roma sebezhetőség, kiszolgáltatottság és a test kapcsolatának - leleplezésére koncentrál. Modell értékű kezdeményezés, melynek célja, a roma ábrázolás és reprezentáció terén működő folyamatok társadalmi és kulturális tudatosítása. A projekt roma és nem roma civil szervezetekkel, művészekkel és tudósokkal dolgozik, fejleszti kapacitásaikat. 3 hazai tematikus kiállításra és ezek nagy, közös, nemzetközi bemutatására készül roma alkotók részvételével. A projektben termelt tudás átadásáról a szakmai workshopok(2) a múzeum-pedagógiai foglalkozások(40) és a művészek kapacitásfejlesztő irodája, hosszú távú kulturális hatásáról pedig, a katalógus kiadvány(300), valamint a széles körű és művészi kommunikációs kampány gondoskodik. A Roma test politikájának felvilágosító tudatosítása társadalmunkban növeli a kisebbségek jogainak meg- és elismerését, és hosszú távon kulturális jogainak beteljesítéséhez vezet. A projekt felkészíti célcsoportját és közönségét a rasszizmus elleni harcra, valamint rámutat a romák megkülönböztetésének rejtett mechanizmusaira és a társadalmi egyenlőtlenségekre, különös tekintettel a roma nők kettős kisebbségi pozíciójára. Ezzel segíti a magyarországi civil társadalom fejlődését, erősíti a kisebbségi szervezetek részvételét a társadalmi igazságosság, és a demokrácia alakításában.

 

Vissza a projektekhez