Támogatott projektek

Projekt címe "Ott, ahol a 6-os megáll" - Perecesi perspektívák
Projektazonosító NCTA-2015-10935-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Bányász Kulturális Egyesület
Levelezési cím 3518. Miskolc, Bollóalja u. 160.
Telefon 06-46/439-633
Email banyaszklub@gmail.com
Honlap http://www.bke-miskolcpereces.hu
Projektfelelős Stankóczi Attila
Projekt időszaka 2015. április 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 13,443 €

A Miskolchoz tartozó Pereces városrészen a közösségi összefogás és a széthúzó közösségek közelítése a romák és más kisebbségekkel szembeni sztereotipizálás és diszkrimináció, az erősödő szélsőségek miatt egyre inkább aktuálissá vált. E problémára kívánt reagálni az egyesület a pályázat megvalósításával. A projekt célja volt, hogy a perecesi közösséget bekapcsolja a saját közösségüket érintő folyamatokba oly módon, hogy azokban alkotóként vegyenek részt. Továbbá a fiatalokat tudatos gondolkodásra nevelése annak érdekében, hogy motiváltak és egyben képesek is legyenek cselekedni saját boldogulásuk, egyszersmind településük jövője érdekében. Mindemellett a helyi fiatalok helyi identitásának erősítése, illetve a szociális, kulturális eredetű feszültségek csökkentése is cél volt.
A projekt során közösségi eseményeket, rendezvényeket szerveztek, valamint megvalósult egy közösségi filmezés, amelynek folyamán az elkészült alkotások kerültek vetítésre. A csapatok kisfilmjei a következő linkeken érhetőek el:
http://hatosmegallo.bke-miskolcpereces.hu/?p=399
http://hatosmegallo.bke-miskolcpereces.hu/?p=402
http://hatosmegallo.bke-miskolcpereces.hu/?p=396
http://hatosmegallo.bke-miskolcpereces.hu/?p=393
Sport- és egészségnapokat rendeztek. Megszerveztek egy dekorációs pályázatot, a beküldött pályázatok mind megfestésre kerültek a „Perecesi Tündérkert” falán. Közösségi beszélgetéseket, civil fórumokat valamint jövőműhelyeket valósítottak meg. Helyi újság szerkesztését is elindították (az 1. lapszám a következő linken tekinthető meg: http://hatosmegallo.bke-miskolcpereces.hu/?p=80). A weboldaluk népszerűségének növekedését mutatja az, hogy statisztika alapján a projekt előtt havi 50-150 látogatója volt a weboldalnak, a projekt kezdete óta viszont ez a szám folyamatosan nőtt és áprilisra 5000 fölé emelkedett. Egyik közösségi rendezvényük alkalmával ötleteket gyűjtöttek a később megvalósított „Tiszta vizet…” c. képregényükhöz, amely a helybeliek toleranciáját vette célba, a közösség nyitottságát, befogadó- és megtartó erejét szilárdítva. Emellett a képi ábrázolás útján a fiatalabbakhoz is könnyebben eljut az üzenet.
A közösségi akciók és rendezvények kommunikációja során a szervezet ügyelt arra, hogy a helyiek magukénak érezzék az elindított folyamatokat, és ne csak passzívan, szemlélőként, hanem aktívan, szereplőként vegyenek részt a részfeladatok megalkotásában, azok megoldásában.
Várható eredmények: az önszerveződési képesség megerősödése a perecesi közösségben; a helyi identitás újrafogalmazása; az interetnikus feszültségek csökkenése.
Tevékenységek: közösségi részvételen alapuló videó készítése; műhelyek, műhelymunka; közösségi akciók, rendezvények, közösségi dekorációs pályázat megvalósítása; helyi újság jelenik meg képregény-melléklettel; közösségi oldal működtetése.
Célcsoportok: Pereces lakossága (kb. 4000 fő); a rendezvények résztvevői (kb. 500-1500 fő).
A helyi lakosok megszólításra épül a projekt, akik önkéntesként vehetnek részt a filmforgatáson, és a közösségi műhelyen. A perecesi és környékbeli civil szervezetekkel szorosan együttműködve zajlik a folyamat.

 

Vissza a projektekhez