Támogatott projektek

Projekt címe Jövő-Képes Fiatalok
Projektazonosító NCTA-2015-10940-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Ifjúsági Unió Szekszárd
Levelezési cím 7100 Szekszárd, Szent László utca 19.
Telefon 36 74 512 073
Email csaba@ifu.hu
Honlap http://www.ifu.hu
Projektfelelős Mezei Csaba
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 48,196 €

A fiataloknak nincs jövőképe, nem vesznek részt sem a közösségi-, sem a közéletben. Nem tudják, mit tehetnek céljaik eléréséért, véleményük és érdekeik érvényesítésért. Jellemző rájuk a passzivitás a társadalmi problémák és azon jelenségek iránt, amelyek a fiatalok életében sem az iskolában, sem otthon nem kerülnek előtérbe.
A projekt elsősorban a Tolna megyei fiatalok szemléletén kívánt változtatni ismeretek, módszerek és technikák átadásával, annak érdekében, hogy képesek legyenek érdekeik felismerésére, véleményük kialakítására és artikulálására, kritikai magatartásuk, társadalmi érzékenységük és vitakultúrájuk fejlesztésére. Ennek okán a projekt hosszú távú célja volt a fiatalok közösségi és társadalmi aktivitásának növelése, részvételük támogatása a helyi társadalom jövőjének alakításában.
A projektbe bevont szakemberek létrehozták a KortársPilvax (KPx) közéleti klubot, mely keretében különböző közösségi programokat szerveztek. A projektbe bekapcsolódott fiatalok színházi programokon vettek részt, melyeket feldolgozó foglalkozások követtek. A foglalkozások hatására akciókat valósítottak meg szenvedélybetegség, közömbösség, szegénység és rasszizmus témájában. Továbbá a projektmegvalósító szervezet a Tolna megyei iskolák részére vetélkedőt és demokrácia-építő tábort is szervezett. Egy, a szülők, a fiatalok és a pedagógusok számára megrendezett interaktív programon playback módszer alkalmazásával az érintettek közötti konfliktusokat próbálták meg feloldani, és ez által az együttműködést egymás között erősíteni. A módszert más civil szervezetekkel is megismertették módszertani műhelyek megrendezésével. Együttműködések születtek iskolákkal, majd drámafoglalkozások indultak trénerek vezetésével.
A projekt eredményeképp a fiatalok nyitottabbá váltak, megosztották egymással személyes tapasztalataikat. Közösségi és társadalmi aktivitásuk növekedett és erősödött állampolgári részvételük. A fiatalokról elmondható, hogy a projekt végére már kevésbé voltak passzívak, a színházi programok, a tábor és a drámapedagógiai foglalkozások résztvevői között kialakult egy aktív, összetartó közösség.

 

Vissza a projektekhez