Támogatott projektek

Projekt címe Szemlélőből Szemtanú - Mentál Média Műhely kamaszoknak az iskolai kortársbántalmazásról
Projektazonosító NCTA-2015-10946-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Boldogságban Felcseperedni Alapítvány
Levelezési cím 1117 Budapest, Dombóvári út 6-8.
Telefon 06205884459; 06309743207
Email egycsonakban@gmail.com
Honlap http://www.egycsonakban.hu
Projektfelelős Bártfai Henriett
Projekt időszaka 2015. augusztus 1. - 2016. március 31.
Támogatás összege 14,938 €

Ma hazánkban körülbelül minden ötödik gyermek válik bántalmazás (bullying) áldozatává az iskolában, amelynek leggyakoribb megjelenése a verbális és a szociális erőszak. A 11-18 éves korosztályban a bullying különböző formái, úgy mint a gyűlöletbeszéd, a megszégyenítés, a kiközösítés vagy fizikai bántalmazás (verekedés) állandó jelenségként vannak jelen az iskolában.
A projekt aktualitását az adta, hogy az iskolák többsége a konfliktuskezelés témában korábban már kért segítséget, több osztályfőnök is jelezte a problémát, valamint az iskolavezetés is több esetben felkereste a szervezetet, hogy szívesen együttműködnének egy iskolai szinten egységes erőszakmentes politika kialakításában.
A projekt jól működő alternatívát nyújt a bullying visszaszorításában, hiánypótló szolgáltatást a kortársbántalmazást elutasító attitűd kialakításához és a szemlélők aktív szerepvállalásához, kialakítva ezzel egy barátságos, békés iskolai légkört. A projekt segítette a pedagógusok közötti egységes szemlélet kialakítását, valamint a szemlélők aktívabb szerepvállalását.
Pszichológia és gyógypedagógia szakos hallgatók segítségével valósultak meg az iskolai foglalkozások. A hallgatók előzetesen tréningeken vettek részt, amelyek során elsajátíthatták a bullyingra, és csoportvezetésre vonatkozó alapvető ismereteket, és megismerhették a módszertani kérdéseket.
A projektbe bevont pedagógusok számára szervezett workshopon a kortársbántalmazás jelenségének értelmezésén túl konkrét gyakorlati, előrelépési javaslatokat, megelőző stratégiákat és irányelveket ismerhettek meg. A workshop végső célja az volt, hogy a résztvevők megfogalmazzanak egy közös megegyezésen alapuló erőszakmentes politikát.
A projekt ideje alatt összesen 3 videó készült el a zaklatásról, annak formáiról valamint a zaklatás szereplőiről. A videók a következő linkeken érhetők el: https://www.youtube.com/watch?v=S2w5OBE11SU és https://www.youtube.com/watch?v=63z13soAegI és https://www.youtube.com/watch?v=a5ABzfs0y8M. Az elkészült videókat interaktív, a témákat feldolgozó foglalkozás keretében bemutatták az iskolákban.
A projekt eredményeképp a fiatalok olyan ismeretekre tettek szert, amelyek során megtanulták felismerni a kortársbántalmazások különböző formáit, valamint a pedagógusok erre vonatkozó tudása is bővült. A gyerekek meg tudják különböztetni, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyek bántalmazásnak és nem viccnek tekinthetők. Képessé váltak több szerepet is felismerni egy konfliktushelyzetben.

 

Vissza a projektekhez