Támogatott projektek

Projekt címe Roma fiatalok animátorhálózata
Projektazonosító NCTA-2015-10968-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Közösségfejlesztők és Helyi Társadalomkutatók Egyesülete
Levelezési cím 3300 Eger, 3300 Eger, Béke u.60.
Telefon 36-431-165
Email farkasga@freemail.hu
Honlap http://nincs
Projektfelelős Farkas Gábor
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 49,985 €

A Borsod megyéhez tartozó Szomolyán kb. 35-40% a roma népesség aránya, jelentős részük mélyszegénységben, kirekesztettségben él. Olyan zárvány és gettófalvakban, továbbá az anyatelepülésen kívüli telepeken élnek, ahol hiányoznak a közszolgáltatások, a közösségi terek, a szakemberek, közösségszervezők, és amelyekből rendkívül nehéz kimozdulni a közösségi közlekedés hiányosságai miatt. A roma fiatalokat különösen súlyosan érinti ez a probléma, hiszen nincsenek lehetőségeik, tereik ahhoz, hogy az életkori sajátosságaikból adódó kortárskapcsolat, kortárscsoport, önmegvalósításhoz szükséges szükségleteiket kielégítsék helyben. Továbbá a társadalmi helyzetük és a közlekedési nehézségeik miatt a közeli városok ifjúsági szolgáltatásait sem tudják igénybe venni, ami miatt teljesen kirekesztődnek.
A projekt szakmai és módszertani segítséget nyújtott 9 heves megyei és 1 borsod megyei kistelepülésen élő, 16-25 év közötti roma fiatalok számára kortárscsoportjaik megerősítésében; valamint a fiatalok érdekérvényesítő készségeinek fejlesztésében.
A szervezet közösségfejlesztő tréninget szervezett a tarnamérai ifjúsági táborban. Továbbá a bevont fiatalok felkészítő tréningeken is részt vettek, amelyeken a kisprojekt-tervezést és megvalósítást, a közösségfejlesztési technikákat, valamint kommunikációs készségfejlesztés módszereit ismerhették meg, emellett kapcsolatteremtő képességük is fejlődött. A képzéseket követően a különböző településeken kisprojekteket dolgoztak ki és valósítottak meg, helyi civil szervezetekkel együttműködésben.
A projekt során felújításra került a terpesi közösségi ház is, ami a projekt központi helyszíneként szolgált.
A bevont településeken az animátorok készségei fejlődtek, képesek lettek arra, hogy önállóan megszervezzenek, és lebonyolítsanak egy-egy közösségi programot; a megszerzett tudást a saját életükre is tudják vonatkoztatni a jövőben. A mini projektekben részt vettek az animátorhálózat tagjai, és a helyi közösség tagjai. Az animátorcsoportok programjain részt vevő helyi közösségek megerősödtek, kapcsolati hálójuk nőtt, a programok hozzájárultak a roma fiatalok társadalmi mobilitásához. A projekt során a bevont roma fiatalok alapvető emberi és kisebbségi jogai érvényesültek, úgy mint a gyülekezési jog, szólás-, gondolat- és lelkiismereti szabadság, kisebbségi hagyományok megőrzése, valamint a kultúra és a nyelv gyakorlása – mindezek törvényszerűen megjelentek az animátorcsoportok programjaiban.

 

Vissza a projektekhez