Támogatott projektek

Projekt címe „JÖVŐFORMÁLÓ” Pályaválasztást támogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok számára
Projektazonosító NCTA-2015-10974-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Országos KID Egyesület
Levelezési cím 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz. 2.
Telefon +36/52-541-378; +36/30-20-3105188
Email orszagoskidegyesulet@gmail.com
Honlap http://www.okide.hu
Projektfelelős Balla Ildikó
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 47,550 €

Magyarországon több mint 20°000 fő, 13-20 év közötti fogyatékos fiatal él. Körükben magas a korai iskolaelhagyók száma, és szakiskolai lemorzsolódásuk meghaladja a 40%-ot. Nem alakult ki számukra egy meghatározó pályaválasztási, pályaorientációs rendszer. A normál iskolarendszerben tanuló, azonban tartós egészségkárosodással élő fiatalok részére a normál iskolarendszer pályaorientációs módszerei nem tudják komplex módon kezelni az egészségi, pszichés vagy mentális problémákat.
A sikeres integráció érdekében komplex szolgáltatási rendszer kialakítása volt szükséges, ami a civil szervezetek összefogásával, a szociális, oktatási, egészségügyi, munkaerő-piaci kapcsolatok fejlesztésével érhető el – és a projektben e komplex szolgáltatási rendszer kialakítását vállalták. A kialakított pályaválasztási rendszer alkalmazható több, egészségkárosodott fiatalokkal foglalkozó civil szervezet számára is. A kidolgozott módszer hatására a fogyatékossággal, tartós betegséggel élő fiatalok is a társadalom önálló tagjaivá válnak, aktív munkaerőként meg tudják keresni a fenntartásukhoz szükséges anyagi javakat, és megfelelő életminőséget képesek biztosítani maguknak, amelyek által önbecsülésük nő, és személyiségi jegyeik közül az erősségeik kerülnek előtérbe. A pályaválasztási rendszer célja, hogy a fiatalok számára biztosítva legyen a legmagasabb szakképesítés megszerzésének lehetősége, egyéni képességeikhez mérten.
A projekt indulásakor helyzetfeltáró kutatás valósult meg dokumentumelemzés, kérdőíves felmérés, szakemberekkel történő interjú valamint fókuszcsoportos vizsgálat módszereivel. A kutatás kvantitatív és kvalitatív eredményeire alapozva dolgoztak ki egy, a pályaválasztást segítő módszertani modellt, amelyből kézikönyvet és ehhez tartozó módszertani mellékletet készítettek. A modell gyakorlatban történő alkalmazásának előkészítése workshopokon történt a szakmai partnerek, fiatalok, trénerek részvételével.
A kidolgozott modellhez kapcsolódó tananyagot állítottak össze, és engedélyeztették azt. A tananyagot képzés formájában a civil szervezetek szakemberei számára országosan 7 helyszínen (régiónként egy helyszínen) adták át. A modellt a képzés gyakorlati részében kipróbálták, majd pályaorientációs tanácsadások keretében kezdték meg a tényleges alkalmazását, továbbá akciónapokat szerveztek a módszertan népszerűsítése érdekében. A projekt záró eseménye során a Pécsi Tudományegyetemmel együttműködve áttekintették a fogyatékkal vagy egészségkárosodással élő fiatalok pályaorientációját, valamint bemutatták a kidolgozott módszertant.
A projekt során létrejött egy hálózat, amely a jövőben segítséget tud nyújtani – a kidolgozott módszertan mentén – a fiataloknak a pályaválasztásban.

 

Vissza a projektekhez