Támogatott projektek

Projekt címe IntegRÁCIÓ - fiatalok mozgósítása az oktatási integrációért
Projektazonosító NCTA-2015-11005-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Motiváció Oktatási Egyesület
Levelezési cím 6753 Szeged, Napsugár u. 5.
Telefon +36702878667; +36306100627; +36303282911
Email makadi.balazs@gmail.com
Honlap http://www.motivaciomuhely.hu
Projektfelelős Makádi Balázs
Projekt időszaka 2015. április 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 57,230 €

Hazánkban, nemzetközi viszonylatban is extrém mértékű a hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregált oktatása, mely növekvő etnikai és társadalmi konfliktusokhoz vezet. A szegregált közösségekben a tanulási problémák kumulálódnak, a rendelkezésre álló tanári erőforrások (idő, figyelem, szakértelem) szűkösek. A szegregált közösségekben a túlzott munkaterhelés a pedagógusok kiégéséhez, kontraszelekciójához vezet, a tapasztaltabbak, képzettebbek továbblépnek. Ezekben a tanulóközösségekben alacsony önértékelés, iskolaellenes attitűd jellemzi a gyerekeket. A szegregált oktatás a társadalom minden rétege számára kedvezőtlen: a társadalmi feszültségek mellett gazdaságilag sem kifizetődő, többek között az iskolázatlan munkaerő támogatása (pl. segélyezés, egészségügy), vagy a ki nem aknázott lehetőségek miatt (pl. az iskolázott munkaerő magasabb hozzáadott értéke, jövedelemtermelő képessége miatt).
A projektet megvalósító szervezet korábban deszegregációs intézkedéseket támogatott önkéntesek mentorként való bevonásával, képzésével, kutatással; részben ezen tapasztalatiból fejlesztette a Mentortársas elnevezésű társasjátékot is.
A projekt célja az volt, hogy tudassa a fiatalokkal, hogy a kirekesztés, a rasszizmus, a gyűlöletbeszéd és a szegregáció elleni fellépés a fiatalok felelőssége is. Ezért olyan programokat szerveztek, melyek az ismeretterjesztésre, az oktatási integráció elfogadtatására, az iskolarendszer diszfunkcionális működésének bemutatására, a roma kisebbséggel, a szegénységben élőkkel szemben kialakult előítéletek lebontására, valamint a társadalmi célú aktivizálás és önkéntesség elősegítésére fókuszált a 15-25 évesek körében. Fontos cél volt továbbá a fiatalok aktív szerepvállalásának elősegítése, illetve egy széles társadalmi bázis létrehozása, amely az integrációt támogatja.
A projekt során megvalósított kampányokkal érték el a felsőoktatási intézményekben, középiskolában tanuló, ifjúsági fesztiválokon szórakozó fiatalokat, civil szervezetek képviselőit és tagjait, roma fiatalokat, pedagógusokat és szülőket. Ilyen kampány volt a Mentortársas Roadshow és a Web2-kampány. A projekt céljai mellett elkötelezett szakemberek kidolgoztak egy képzési anyagot, amelyet átadtak a kampány során megszólított önkéntesek és együttműködő szervezetek részére tréningek formájában. A tréningeken az integrált oktatás, érvrendszerek, érzékenyítést szolgáló gyakorlatok, jó gyakorlatok és kommunikációs technikák is bemutatásra kerültek nem formális oktatási módszerekkel. A korábbi, önkénteseknek tartott tréningen résztvevők mini projekteket valósítottak meg. A mini projektek között volt többek között fotókiállítás, Android platformra készített kvíz, valamint művészeti és érzékenyítő foglalkozások – utóbbiak elsősorban a Mentortársas játék segítségével valósultak meg.
Esélyegyenlőségi pályázatot hirdettek a fiatalok aktivizálása, tartalmak generálása, érzékenyítés és a szervezet ismeretségének növelése érdekében. A pályázatra írás, fotó és logóterv kategóriában lehetett jelentkezni, és kategóriánként 3 győztest választott ki végül a felkért szakmai zsűri.
A Kiegészítő támogatásnak köszönhetően a projektet megvalósító szervezet kidolgozta és legyártotta a RENDSZERHIBA elnevezésű kooperatív társasjátékot, amelyhez kapcsolódóan kampányt is szerveztek. A kampányhoz kapcsolódó imázs film linkje: https://www.youtube.com/watch?v=SExPmqr2w9Q.

 

Vissza a projektekhez