Támogatott projektek

Projekt címe Hejő – Sajó: Fő a Közös Lecsó! Hejő- Sajó menti települési klaszter a fenntartható települési gazdálkodásért
Projektazonosító NCTA-2015-11009-E
Témakör Környezetvédelem és fenntartható fejlődés
Szervezet neve PRO CSEREHÁT EGYESÜLET
Levelezési cím 1122 BUDAPEST, 1122. BUDAPEST MAROS UTCA 23. MGFSZ1.
Telefon 00363047664578
Email info@bffd.hu, katy2810@gmail.com
Honlap http://www.bffd.hu
Projektfelelős Réthy Katalin
Projekt időszaka 2015. március 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 43,061 €

projekt egy komplex problémakör megoldásához kívánt hozzájárulni, amelynek egyszerre része a kistelepüléseket sújtó munkanélküliség, szegénység, a mindennapi szükségletek kielégítésének nehézségei. A lakosok kezdeményezőkészsége elhalt, passzívak, alacsony a civil aktivitás szintje. Az érdekérvényesítés hiányos, nehéz, a vidéket a kiszolgáltatottság, függőség jellemzi. Ezzel párhuzamosan az önfenntartáshoz szükséges ismeretek és az erre való motiváltság elveszett, a lakosok együttműködését, a roma és nem roma lakosság tényleges integrációját elősegítő programok hiányoznak. A fenntartható, környezettudatos, ökológiai fejlesztési szempontokat tükröző fejlesztési programok, településvezetési szinten az átgondolt tervezés és fejlesztés, regionális szinten a települések közti együttműködések, a mikro-régiós fejlesztési tervek hiányoznak. Bár minderre egyetlen 14 hónapos projekt nem tud megoldást adni, ugyanakkor egy nagyobb ívű, jól megalapozott és -tervezett stratégiai folyamatba illeszkedve hozzá tudott járulni a problémák megoldásához.

Az egyesület 2013-ban hívta életre „Pro Lecsó” nevű közösségi, vegyszermentes mezőgazdasági és nem-formális felnőttoktatási programját. Az addig települési szintű programot a projekt keretében fejlesztették tovább és alakították települési hálózattá a vegyszermentes, közösségi alapú mezőgazdasági termelésen túlmutató közösségfejlesztési és részvételi alapú, fenntartható fejlesztési munkával. A megvalósítás eredményeként Sajókeresztúron (1568 m2), Szirmabesenyőn (871 m2), Kistokajban (1056 m2) és Sajósenyén (715 m2) kertek kerültek kialakításra a helyi önkormányzatok által biztosított területeken (ezekben 2015-ben átlagosan 22 fajta zöldségből közel 9,5 tonna termett közel 2 millió forint tényleges gazdasági értéket hozva létre), míg Sajóecseg, Sajóvámos, Sajóbábony felkészülőként vett részt (kertészeti tevékenységek ezekben is indultak, de nem PL név alatt egyelőre). A nyolcadik érintett település (az ötödik kerttel) Hejőkeresztúr (7108 m2) volt, ahol 2014-ben indult Pro Lecsó kert, és ami egyben peer tapasztalatokat is biztosított az új PL kertészek számára. A hálózat tagjaival tervezési és fenntarthatósági folyamatot vittek végbe, a termékfejlesztés előmozdítása érdekében pedig kidolgozták és bevezették a Pro Lecsó saját részvételi minőségbiztosítási rendszerét. A folyamatba bevont szervezőket és kertészeket folyamatosan képezték és mentorálták, a települések lakosságát pedig 3 nagyobb léptékű mikrorégiós közösségi rendezvénnyel érték el.

A tapasztalatok szélesebb körben való megosztása érdekében módszertani összefoglalót készítettek, valamint több mint 10 további település számára „tervezői napot” tartottak. Mindezek eredményeként sikerült lefektetni a Pro Lecsó Hejő-Sajó menti hálózatának alapjait, de sor került a program kiterjesztéséhez szükséges tervezésre is.

 

Vissza a projektekhez