Támogatott projektek

Projekt címe Madarakból lettünk- kreativitással egy elfogadóbb generációért
Projektazonosító NCTA-2015-11049-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Amaro Trajo Életünk Roma Kultúráért Alapítvány
Levelezési cím 1151 Budapest, Batthyány u. 31/B
Telefon 06 30 258 9774
Email vargaerikaglinda@gmail.com
Honlap http://www.amarotrajo.com/
Projektfelelős Varga Erika
Projekt időszaka 2015. április 28. - 2016. április 30.
Támogatás összege 12,495 €

A projekt közvetlen célja az volt, hogy kiegyenlítse a roma és nem roma származású fiatalok közti különbséget, illetve az, hogy a nem roma származású fiatalok jobban megismerjék roma származású kortársaik népismereti történelmét, hagyományait és szokásait. További cél volt, hogy a pedagógusokkal és önkéntesekkel való közös munka során módszertani segítséget és inspirációt nyújtsanak a pedagógiai folyamatokhoz. A projekt megvalósításával a pályázó szervezet szakmai célja volt, hogy a kreatív, képzőművészeti elemeket ötvöző oktatási modelljét továbbfejlessze, kiegészítse azt dráma- és mese-pedagógiai módszerekkel. A projektmegvalósítás révén tovább kívánták bővíteni a civil szektorral és iskolákkal való együttműködést, illetve az önkéntesek bázisát. A hosszú távú cél, hogy erősödjön az iskolák, civil szervezetek és szülők közötti együttműködés, ami kulcsfontosságú a fiatalok, különösen a hátrányos helyzetű diákok fejlődése szempontjából.

A projekt megvalósítói a célok elérése érdekében módszertani műhelyt tartottak 6 alkalommal a bevont pedagógusoknak és civileknek. A résztvevők a romák történetével, társadalmi beilleszkedésük nehézségeivel szituációs játékokon keresztül ismerkedhettek meg, a nem várt problémák kezelésének orvoslására helyzet-gyakorlatokon vettek részt, a roma és magyar mondavilágot pedig elméleti foglalkozáson ismerték meg. A projekt során a pedagógusok és civilek mentorálásban részesültek, ahol tanácsokkal látták el őket a foglalkozásokkal kapcsolatban. A bevont intézmények és szervezetek (Romani Design Stúdió, Budaörsi Tanoda, Miskolci Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképző Iskola, Cilinder Alapítvány, Tiszalöki Kossuth Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskola) fiataljai kreatív foglalkozássorozaton vettek részt, ahol roma eredetmondákat dolgoztak fel. A projekt során a csoportok létrehoztak egy előadást a feldolgozott mondákból, amelyet a KuglerArt Galériában mutattak be.

A projektnek köszönhetően a fiatalok roma népismereti tudást szereztek, fejlesztésre került a kreatív önkifejezésük, illetve az érzelmi és szociális kompetenciáik. A roma fiatalok önbizalma és identitása érzékelhetően megerősödött. A projekt során a nem roma fiatalok elfogadó, rugalmas, együttműködő kommunikációs technikákat sajátítottak el, és életre szóló tapasztalatokat gyűjtöttek egy multikulturális társadalomban való együttéléshez. Az integrált munkacsoportban való közös alkotás nyitottabbá tette szemléletmódjukat, kreatív gondolkodásuk és művészeti képességeik is fejlesztésre kerültek.

 

Vissza a projektekhez