Támogatott projektek

Projekt címe Új otthon
Projektazonosító NCTA-2015-11052-B
Témakör Női jogok és esélyegyenlőség
Szervezet neve Jövőkerék Alapítvány
Levelezési cím 1021 Budapest, Kuruc utca 8
Telefon +36 70 3700-120
Email mesata@gmail.com
Honlap http://www.jovokerek.hu
Projektfelelős Mészáros Attila
Projekt időszaka 2015. április 1. - 2016. március 31.
Támogatás összege 49,876 €

NCTA-2015-11052-B
Jövőkerék Alapítvány

Új otthon

A társadalmi marginalizáció által fenyegetett bevándorlók, különösen a menekült nők beilleszkedésének egyik alapfeltétele a munkavállalás. A sikeres munkaerő-piaci integrációjukhoz szükség van a kompetenciáik fejlesztésére, a munkahelyi fogadókészség elmélyítésére, a segítő szakma felkészítésére. Ennek érdekében mentor és álláskeresési tanácsadó segítette a női ügyfelek munkavállalását, valamint célzott szemléletformáló kampány szólította meg a foglalkoztatókat és HR-eseket. A projektben fejlesztett módszertan a segítő szakemberek számára elérhető. A projekt keretében önsegítő közösséget alakultak a bevándorló nők körében.

A projekt a maga eszközei és lehetőségei mellett segítette a menekültek és bevándorlók beilleszkedési esélyeit, mert komplex módon kezelte az integrációt, érzékenyítette a foglalkoztatókat, képessé tette a bevándorlókat a munkavállalásra, és segítette a kompetens szakmai támogató környezet kialakulását. Bizalmat ébresztett a bevándorlókban, motiválta őket a beilleszkedésben, ezzel csökkentette a társadalmi marginalizáció kockázatát, példát mutatott hasonló kezdeményezéseknek, és szembe ment a kormányzati lejárató kampánynak.

A projekt eredményeként 32 segítő szakember kompetenciája nőtt, 50 szervezet szerzett ismereteket a projektről, az alkalmazott módszerekről, 30 bevándorló hölgy életminősége javult, legalább 20 foglalkoztató attitűdje változott, 1 500 foglalkoztató és Hr-es tájékozottsága javult a témában. 30 fős közösség alakul a menekült nők körében. 25 oldalas módszertani útmutató született a menekült nők foglalkoztatásáról, 60 oldalas hatásvizsgálat a projekt eredményeinek a bemutatására. Weboldal és Facebook oldalak is készültek.

A szakmai közönség számára elérhető a módszertani útmutató és a kampányfilm. A kompetencia fejlesztés is hosszú távon fejti ki hatását, mint ahogy a tanácsadásban megerősödött ügyfeleik életminősége, pszicho-szociális állapota is javul a projekt zárást követően is.

 

Vissza a projektekhez