Támogatott projektek

Projekt címe Szeder (Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú Egyesület ifjúság és gyermekvédelmi feladatainak támogatása
Projektazonosító NCTA-2013-1975-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Szeder (Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 2113 Erdőkertes, Fő tér 4.
Telefon 06-28-595-045
Email ngcsilla@gmail.com
Honlap http://www.szederegyesulet.hu
Projektfelelős Nagyné Gódor Csilla
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. július 31.
Támogatás összege 9,999 €

A SZEDER Közhasznú Egyesület egy olyan komplex programot valósított meg, mely a veresegyházi kistérségben élő, elsősorban hátrányokkal küzdő családok gyermekeinek nyújtott alternatívát mindennapjaik megélésében.
A RÁ”D”ÉRÜNK program egy prevenciós célú tematikus program volt, mely hétszer került megrendezésre a kistérségben élő fiatal korú drogfogyasztók és csellengők számának visszaszorítása érdekében. Közösségi élményt nyújtva fejlesztette önismeretüket, kommunikációs készségüket, érveléstechnikájukat, valamint a toleranciára való hajlandóságukat; a másság elfogadását.
A Csillagfény Ki-Mit-Tud versenysorozat ugyanezen térség perifériára szoruló, sok esetben fogyatékkal élő fiatalkorú gyermekeinek tehetségfejlesztése céljából valósult meg, ahol a gyermekek átélhették annak élményét, hogy ők is tehetségesek valamiben, ők is sikeressé válhatnak.
A szervezet figyelmet fordított a programba bevont önkéntesek szakmai továbbképzésére is, növelve ezzel a projekt egészének hatékonyságát.
A projektbe sikerült bevonni a kistérség öt településén az alkalmi/állandó drogfogyasztó és a csellengő fiatalok egy részét, valamint a helyi szakembereket is.
A projekt hatékonyságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a foglalkozások eredményeként kimutathatóan csökkent a csellengők száma, továbbá 14 drogfogyasztó fiatal vallotta azt, hogy a foglalkozáson hallott ismeretek elsajátításának következtében csökkenteni vagy megszüntetni kívánja a droghasználatot.
A projektnek köszönhetően a nyári időszakban a gyermekeknek hetente kétszer nyílt lehetőségük szabadidejük hasznos eltöltésére, ezzel is visszaszorult a csellengés.
A szervezet öt héten keresztül biztosított táborozási lehetőséget a kistérség hátrányos helyzetű fiataljai számára. A projekt népszerűségét támasztja alá, hogy a fokozott érdeklődésnek köszönhetően a szervezet a tervezett öt héten felül, további két hét táboroztatási lehetőséget biztosított az érdeklődő gyermekek számára.

 

Vissza a projektekhez