Támogatott projektek

Projekt címe Kompetenciafejlesztő program miskolc-vasgyári roma nők számára
Projektazonosító NCTA-2013-2006-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Laurus Szociális és Kulturális Egyesület
Levelezési cím 3534 Miskolc, Iván utca 57. 4/2
Telefon 06-20-212-9751
Email hontizalan@gmail.com
Projektfelelős Honti Zalán György
Projekt időszaka 2013. augusztus 17. - 2013. december 16.
Támogatás összege 4,535 €

14.1. Miskolc-vasgyári telepeken élő roma nők önbecsülésének, toleranciájának növelése, „képessé tétele” kapcsolatfelvételre hasonló csoportokkal, a meglévő szolidaritás erősítésére, közös ügyek megtalálására, megoldások megvalósítására, életük irányítására, az elsajátított ismeretek továbbadására.
14.2. Szocializációs hiányokkal, szegénységgel, munkanélküliséggel, alacsony iskolázottsággal, szenvedélybetegségekkel, kriminalitással, áldozattá válással küzdő, gyakran mozaikcsaládban élő, vagy gyermeküket egyedül nevelő roma nők, anyák.
14.3.
I. IKT-kompetenciák fejlesztése: informatikai-, szoftverismeret, internethasználat, közösségi médiahasználat, digitális kép- és videó készítés, tematikus blog létrehozása.
II. Általános kompetenciafejlesztés: önismeret-, empátia-, tolerancia-, kommunikációfejlesztés, életúttervezés, egészséges életmód, szociális- és oktatási rendszer ismerete, konfliktuskezelés, emberi jogok, áldozattá válás megelőzése.
III. Munkatanácsadás: pályaválasztás, módosítás, munkaerő-piaci lehetőségek tisztázása, elhelyezkedési esélyek növelése. Pszichológiai tanácsadás: elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárása és megoldása
IV. Felkészítés közösségi akciókra

14.4. A leszakadó területek fejlesztése, hogy képessé tegyük a helyi közösséget a kiilleszkedés, peremre sodródás megállítására, a közösség erejének növelésére, a tehetetlenség és kiszolgáltatottság érzésének csökkentésére, a társadalmi cselekvések színterein való aktív részvételre.

 

Vissza a projektekhez