Támogatott projektek

Projekt címe Jogod van! - Helyi közösségek segítése a civil kontroll hatékonyabb érvényesítése érdekében a Nyugat-dunántúli régióban
Projektazonosító NCTA-2013-2371-A
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Ökológiai Stúdió Alapítvány
Levelezési cím 9028 Győr, Vándor u. 9.
Telefon 96/316-192
Email okologiaistudio@gmail.com, lajtmannjozsi@gmail.com, kalasjog@gmail.com, ferhor@freemail.hu
Honlap http://www.okostudio.gyor.hu
Projektfelelős Lajtmann József
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. július 1.
Támogatás összege 5,951 €

A megváltozott jogi-gazdasági-társadalmi környezet érzékenyen érinti a civileket. A szervezetek passzivitása megnőtt, a civil kontrollal kapcsolatos feladataikat nem tudják vagy nem merik ellátni. Az Ökológiai Stúdió projektjének célja, hogy a szektornak jogi-szakmai segítséget nyújtson és erősítse érdekérvényesítő és watchdog szerepét. Kiemelt témáik az egyesülési, információs jogok és részvétel a helyi döntéshozatalban. A projekt során közérdekű adatkikérő kampányt szerveznek, új Üvegzsebkönyvet adnak ki, megvizsgálják és ösztönzik a jogalkotásban, ill. településfejlesztési eljárásban való civil részvételt. A régióban fórumokat, fogadónapokat szerveznek, melyek erősíti a civil érdekérvényesítési, együttműködési formákat. A szervezet szakembereinek tanácsadó szolgálata, Iratminta tára és a civilkontroll.gyor.hu oldal az új jogi környezethez való igazodást, a civil kontroll erősítését segíti.

"Fókusz: Jogi segítségnyújtás civil szervezetek közhasznú státuszának megtartásához

A projekt tevékenység egyik eleme abban tervezett segítséget nyújtani a civil szervezeteknek, hogy a már megszerzett közhasznúsági besorolásukat megtarthassák, az ehhez szükséges törvényi feltételeket teljesíthessék. Ennek aktualitás az adta, hogy az ehhez előírt jogvesztő határidő: 2014. május 31.
A témával kapcsolatos segítségkérések a projekt második felében jelentősen megugrottak, a bírósági statisztikai ijesztő számokat produkált: márciusig a megyében bejegyzett 1100 közhasznú szervezetből 20 sem „erősítette meg” közhasznú státuszát (GyMS megyei adat). Ennek csak kis részben oka a tájékozatlanság – a civil szervezeteknek jogászuk nincs és pénzük sem a jogi szakértelem pótlására.
A projekt erre a tervezettnél erőteljesebben reagált: január óra három „normál” segédanyagot, négy „közhasznú-SOS” anyagot jelentettünk meg a honlapunkon (napi 30-50 látogató) és mozgalmi listákon - ezzel könnyítve a létesítő okiratok saját átdolgozását, a bejegyzési procedúra követhetőségét.
Az igényekhez igazodóan emeltük a kihelyezett fogadónapok számát, a tervezett öt helyett eddig 16-ot tartottunk (Győrben, Sopronban, Keszthelyen és Szentgotthárdon). Közhasznúsági ügyben eddig több mint ötven szervezettel kerültünk közvetlen kapcsolatba, ebből eddig 31-nek magunk írtuk át a létesítő okiratát (húszat terveztünk).
A civil-önkormányzati partnerségi témában május elején szervezett civil fórumunk témái közé is felvettük a közhasznúság kérdését, itt újabb nyolc szervezetnek ígértünk gyorsított segítséget.

Mellékletek:

Fórum meghívó:
http://civilkontroll.gyor.hu/attachments/article/927/Megh%C3%ADv%C3%B3Gy...

Fórum sajtóanyag + képek:
http://civilkontroll.gyor.hu/index.php/cikkek-dokumentumok/931-lenni-par...

SOS- Segédanyagok közhasznúaknak:
http://civilkontroll.gyor.hu/attachments/article/928/K%C3%B6zhaszn%C3%BA...
http://civilkontroll.gyor.hu/attachments/article/930/K%C3%B6zhaszn%C3%BA...
http://civilkontroll.gyor.hu/attachments/article/932/K%C3%B6zhaszn%C3%BA...

Helyszíni fogadóórák hirdetése (80%ban a napilap is lehozza)
http://civilkontroll.gyor.hu/index.php/fogadoorak"

Az első 4 hónapban megvalósított tevékenységek:

2013. szeptember- december: önkormányzat-civil partnerségi írásos felmérése. 40 önkormányzat megkeresése a három megyében. A beérkezett 31 válasz statisztikai feldolgozása (I.ütem). Ezt a tevékenységet előrehozták az eredeti ütemtervhez képest.

Szeptember- december: „A nyugat-dunántúli üvegzsebkönyv” anyaggyűjtés, megírás, szerkesztés, címlapgrafika elkészítés, nyomdába adás. Párhuzamosan elkezdve az e-iratmintatár összeállítása.

Szeptember- december: Fogadóórák tartása Győrben, illetve Szentgotthárdon. (6x4 óra).
Túlteljesítve, de változtatás szükséges.

November- december: www.civilkontroll.gyor.hu honlapfejlesztés, frissítés: párhuzamos munka. Fejlesztés I. ütem a szerződés szerint.

Szeptember- december: Folyamatos tanácsadás (telefon, on-line). Súlypont: egyesületi alapszabályok, alapítványi alapító okiratok átdolgozása a közhasznúság megtartása érdekében

November 13.: „Partnernek lenni…” önkormányzati-civil fórum megrendezése Szentgotthárdon 6 civil illetve önkormányzati előadóval. PRONAS Egyesület, mint partner bevonásával: a helyszín, technikai, ellátás, osztrák előadók biztosítása, ellátása és a PR munka és annak dokumentálása a partner feladata volt. A magyar előadókat közösen szervezték.

 

Vissza a projektekhez