Támogatott projektek

Projekt címe Egyedül nem megy - a Tilos Rádió oktatási projektje roma fiataloknak
Projektazonosító NCTA-2013-2642-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Tilos Kulturális Alapítvány
Levelezési cím 1462 Budapest, Postafiók 601.
Telefon 476-8491
Email papo@tilos.hu
Honlap http://www.tilos.hu
Projektfelelős Csabai Gábor
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. április 30.
Támogatás összege 10,000 €

A projekt célja a Tilos Rádióban egy oktatóstúdió kiépítése, komplex közösségi rádiós képzési program kidolgozása, ennek első célja Sajókazán megvalósítani egy roma-közösségi rádiót, leendő rádiósait kiképezve közösségi rádiós ismeretekre.
A projekt elsősorban a Tilos képzésbe vont munkatársait és a Dr. Ámbédkár iskola diákjait célozza, közvetve pedig a már működő roma-közösségi rádió által elért hallgatóságot, s a rádió megvalósítását, működőképességét segítő együttműködőket.
Fontosabb tevékenységek:
- a projektkoordinátor kijelölése
- az oktatóprogramban résztvevő munkatársak kijelölése
- komplex elméleti, gyakorlati képzési program-tematika kidolgozása és ütemterv (órarend) készítés
- a partner-koordinátor és a képzésben résztvevő diákok kiválasztása
- a sajókazai oktatás helyszínének kijelölése
- a Tilos Rádió bp.-i oktató stúdiójának kiépítése
- a képzési projekt lebonyolítása
- az új rádióstúdió helyiségének kijelölése
- a stúdió kialakítása
- a sajókazai stúdió eszközeinek beszerzése, beépítése
- a stúdió használata, műsorkészítési gyakorlatok
- a stúdió első „éles” adása netrádióként
- adminisztratív lépések a földi sugárzási jogosultságok megszerzéséért.
A stúdió létrehozása, a rádióalapítás összetett munkálatai, közösségformáló feladatai, az elsajátított sokirányú ismeretek nagy jelentőségűek a résztvevők számára, a megszólaló közösségi rádió pedig a hallgatóság társadalmi aktivitását, kreativitását ösztönzi, demokráciát épít.

 

Vissza a projektekhez