Támogatott projektek

Projekt címe Coloured Glasses - a sokszinűség elfogadását célzó program középiskolások számára
Projektazonosító NCTA-2013-2950-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Fiatalok A Megértésért Magyarországi Egyesülete
Levelezési cím 1027 Budapest,, Frankel Leó út 6. fszt. 1.
Telefon 00 36 1 20 10 125; 00 36 30 20 10 125
Email anna.gergely@yfu.hu
Honlap http://www.yfu.hu
Projektfelelős Gergely Anna Boglárka
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. augusztus 30.
Támogatás összege 9,993 €

A projekt célja egy külföldön már alkalmazott, interkulturális nevelést célzó módszer hazai viszonyokra történő adaptálása és bevezetése. A résztvevők tíz budapesti, négy Budapest környéki és 27 vidéki város középiskolás korú fiatalsága (kb. 60 iskola) valamint a pályázó szervezet alkalmazottjai és önkéntesei. A módszertant a norvég YFU szervezettel adaptálják a magyar viszonyokra.
A projekt keretében a hazai oktatási viszonyok közé sikerült adaptálni egy új módszert, a fiatalok és pedagógusok is megismerkedtek a nem-formális oktatás módszertanával. A módszert önkéntesek bevonásával valósították meg, a sikereken felbuzdulva, a pályázó szervezet a jövőben is alkalmazni fogja. Az önkénteseik a projekt hatására motiváltabbnak érzik magukat, elkötelezettebbé váltak. Ez a vidéki önkéntes hálózat megerősödését, ezen keresztül pedig a szervezet vidéki jelenlététét, ismertségét is növelte. A projekt, az interkulturális nevelést, az iskola és szűkebb-tágabb környezetének kapcsolatát építette.
A projektnek köszönhetően nagyobb érzékenység alakult ki az iskolai és az iskolán kívüli igazságtalanságok, egyenlőtlenségek iránt és elindult a párbeszéd a diákok között a diszkriminációról, toleranciáról, megértésről és elfogadásról. A projekt révén fejlettebb pedagógia, pszichológiai kultúra jellemezte a mindennapi osztálytermi munkát. A tanárok szempontjából is pozitív hatása volt az elvégzett munkának: fejlődött a jártasság az interakciókban, együttműködésre épülő tanulási – tanítási módszerekben, gazdagabbá vált a pedagógiai eszköztár. A projekt hozzásegítette az osztályközösségeket a kohézió növekedéséhez. A projekt hatására a másságból fakadó interperszonális feszültségek csökkentek. A kezdeményezés hatására a tanulók össze tudják hasonlítani a különböző kultúrákat és azok értékeit.
A pályázó szervezet kellő szakmai hozzáértéssel és nagy lelkesedéssel hajtotta végre a pályázatban vállalt feladatokat. A fent vázolt pozitívumok igazolják, hogy az egy évig tartó munka egyáltalán nem volt hasztalan, és mind a pedagógusok, mind pedig a gyerekek hosszú távon is profitáltak belőle.

 

Vissza a projektekhez