Támogatott projektek

Projekt címe Újragondolt nyilvánosság - vitasorozat egy jövőbeni médiaszabályozási keret kialakításáért
Projektazonosító NCTA-2013-2987-A
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Független Újságírók Alapítványa (napi munkában: Független Médiaközpont, CIJ)
Levelezési cím 1052 Budapest, Régiposta u. 4. I/10.
Telefon 36-1-317-5448, 36-1-317-5182, 36-30-9000-688
Email ilona.moricz@cij.hu
Honlap http://www.cij.hu
Projektfelelős Móricz Ilona
Projekt időszaka 2013. szeptember 2. - 2014. március 1.
Támogatás összege 8,909 €

2010 óta a hazai médiaszabályozást számos kritika éri, mivel nem biztosítja kellőképpen a sajtószabadságot és a médiapluralizmus megőrzését. Mi több, a szabályozást előzetes konzultáció nélkül, a szakmai közösség és a nyilvánosság kizárásával alkották meg. A Független Újságírók Alapítványa projektjének célja egy új média szabályozási koncepció kialakítása, a nyilvánosság bevonásával. Ennek érdekében a szervezők nyilvános vitákat rendeztek, melyekbe bárki bekapcsolódhatott és hozzájárulhatott a közös, konszenzuson alapuló koncepció megalkotásához. A résztvevők több témában (közszolgálatiság, piacszabályozás, médiahatóság, médiaoktatás és –önszabályozás) kezdeményeztek és folytattak szakmai vitát. A főszervezők mindvégig bevonták a munkába civil szervezetek, köztük a MÉRTÉK Médiaelemző Műhely és a Főszerkesztők Fóruma szakértőit. A végleges koncepció széles szakmai és társadalmi vita mentén jött létre, és remélhetőleg megkerülhetetlen lesz a jövőbeni jogalkotás számára.

A projekt lezárult.

A megvalósított tevékenységek:

A. Vitaindító dokumentumok megírása - Öt vitaanyag készült az alábbi témákban: A médiafelügyelet ellátása; A médiapiac szabályozása; A média-önszabályozás lehetséges modelljei; A médiaoktatás médiapolitikai szerepe; A közszolgálatiság újragondolása. A Független Médiaközpont (CIJ) a Mérték Médiaelemző Műhely szakértőit kérte fel az 5-17 oldalas szakpolitikai vitaanyagok elkészítésére. A média-önszabályozásról a Független Médiaközpont és a Főszerkesztők Fóruma közösen készítette a vitaanyagot.
B. A vitaindító dokumentumok előzetes véleményezése: A CIJ munkatársai, a kuratóriumi tagok és külső szakértő véleményezték a megírt anyagokat. A meghívókban kérték a hozzászólásokat; civil és szakmai szervezetek szakértőit külön felkérték, hogy küldjék el észrevételeiket a megadott email-címekre, honlapokra, FB-oldalakra.
C. A vitaanyag publikálása: A Független Médiaközpont kialakította saját honlapján a projekt folyamatosan frissített aloldalát http://www.cij.hu/hu/info/programok/mediaszabalyozasi-vita és összekapcsolta a Mérték ekkorra kifejlesztett aloldalával http://mertek.eu/rendezvenyek, így az olvasó mindkét felületről tájékozódhatott. A vitaanyagokat mellékelték a meghívókhoz, láthatók voltak az online felületen és az FB oldalakon. Az anyagokat a Mérték, és más civil szervezetek – pl. Főszerkesztők Fóruma, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség – rendszeresen továbbították saját listáikra, a MÚOSZ pedig az emasa.hu-n terjesztette.
D. Nyilvános rendezvények: A vitaanyagok publikálását követték a kerekasztal beszélgetések. Ezekről havonta többször tartottak megbeszélést, illetve telefonon és e-mailen egyeztettek a bevont szakértőkkel.
2013. október 3. – A „Változó médiahatósági modellek” című vitán ismertették a projekt céljait, az elkészült vitaanyagot, a már beérkezett véleményeket és csoportos foglalkozáson tartottak véleménybörzét, erről a helyszínen összefoglaló készült. A vitán Kjell Nyhuus, a Norvég Sajtótanács titkára előadást tartott.
2013. december 12. Két tematikus részből állt a program: a/ „A médiapiac szabályozása” témáról a vitaanyag ismertetésén túl panelbeszélgetés zajlott meghívott szakértőkkel. b/ A második témához„A média-önszabályozás lehetséges modelljei Magyarországon”, „A médiaoktatás médiapolitikai szerepe” című vitaanyagok készültek, és ezek ismertetését követően a közönséggel alakult ki beszélgetés.
2014. január 31. – A közszolgálatiság újragondolása címmel tartották meg a 4. nyilvános vitát. Ezen neves magyar, norvég és brit előadók is részt vettek, a közszolgálati médiát a Közszolgálati Közalapítvány Kuratóriumának elnöke képviselte.
A viták helyszíne az Európai Unió Ház volt. A választott módszerek lehetővé tették a párbeszédet a résztvevők között: pl. panelbeszélgetés, kiscsoportos munka, tematikus vélemény- és ötletbörze. Minden vitáról készült videofelvétel, amelyekből a Független Médiaközpont videóösszefoglalókat közölt honlapján, a vitákról szóló hírek végén: http://www.cij.hu/hu/info/programok/mediaszabalyozasi-vita/hirek
Emellett a teljes felvételek is rendelkezésre állnak ezen a youtube-csatornán: https://www.youtube.com/channel/UCwOHrklMbsrMrOQEBEW3I9A
E.Részkoncepciók véglegesítése: A vitaanyagokra érkezett hozzászólásokat, észrevételeket figyelembe véve készültek el a részkoncepciók, ezekre épült a végső egységes koncepció.
F. Zárókonferencia - 2014. február 27. E napon mutatták be egységes koncepciókötetet a Kossuth Klubban tartott rendezvényen a sajtó munkatársainak és a résztvevőknek, majd a konferencián a kapcsolódó európai folyamatokról, valamint a magyarországi helyzetről szabályozási szakértők és a média minden ágazatának képviselőivel zajlott beszélgetés.
G. A szakmai koncepció véglegesítése: A zárókonferencián hozták nyilvánosságra a több mint 90 oldalas egységes szakmai koncepciót.

 

Vissza a projektekhez