Támogatott projektek

Projekt címe VÁLTÓ PONT
Projektazonosító NCTA-2013-3066-F
Témakör Jóléti szolgáltatások társadalmilag sérülékeny csoportoknak
Szervezet neve Váltó-sáv Alapítvány
Levelezési cím 1085 Budapest, Pál u. 2. alapitvany@valtosav.hu
Telefon 36 (1) 352-6755
Email meszaros.mercedes@upcmail.hu
Honlap http://www.valtosav.hu
Projektfelelős Mészáros Mercedes
Projekt időszaka 2013. augusztus 1. - 2014. január 31.
Támogatás összege 9,993 €

A VÁLTÓ PONT projekt fő céljai: családi, hozzátartozói és egyéb közösségi kapcsolatok erősítése; alapvető szociális szolgáltatások biztosítása a társadalmilag sérülékeny célcsoport (fogvatartottak, szabadultak és családi/emberi kapcsolataik) számára; Charity Shop beindítása, működtetése, fejlesztése; társadalmi befogadás erősítését célzó szolgáltatások biztosítása (saját készítésű ajándékok, szakmai és általános közösségi programok biztosítása, külső társadalmi/emberi kapcsolatok erősítését célzó programok/szolgáltatások facilizálása). Célcsoport(ok) (közvetlen): fogvatartottak és szabadultak, valamint családtagjaik, hozzátartozóik, emberi kapcsolataik. Közvetett célcsoport(ok): a fogvatartottak és szabadultak problémáival közvetve/közvetlenül foglalkozó segítő szervezetek/szakemberek, a fent nevezett célcsoport tágabb környezete, társadalmi nyilvánosság, többségi társadalom, adományozók. Tevékenységek: Váltó-sáv Információs Bázis (információs szolgáltatás a célcsoport és szűkebb-tágabb környezete számára), Charity Shop (adománygyűjtés, forgalmazás/eladás, adományok továbbosztása), kapcsolódó szolgáltatások: közösségi tevékenységek (társadalmilag eltérő csoportok közelebb hozása/megismerése: re-use kézműves programok a Váltó Térben és büntetés-végrehajtási intézetekben, Váltó Café, Hozzátartozó Csoport). A projekt bővíti és szélesebb kör számára teszi elérhetővé a fogvatartottak/szabadultak társadalmi problémáinak ismeretét, ezzel hangsúlyozva a társadalmi felelősségvállalást

 

Vissza a projektekhez