Támogatott projektek

Projekt címe Együtt, egymásért, a közösségért
Projektazonosító NCTA-2013-3120-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Hidasnémeti Alapítvány
Levelezési cím 3876 Hidasnémeti, 3876 Hidasnémeti, Fő tér 8
Telefon 0646552212
Email tunde.ureczky@gmail.com
Projektfelelős Ureczky Klára Tünde
Projekt időszaka 2013. szeptember 1. - 2014. október 31.
Támogatás összege 7,071 €

A projekt célja a Hidasnémeti Alapítvány önkéntes közösségfejlesztő körének módszertani és partnerségi megújítása volt annak érdekében, hogy a települési identitás növekedjen, az egymás felé való nyitás erősödjön, az egyes célok szolgálatában a helyi belső erőforrások tudatosuljanak, a település lakosai aktív állampolgárként vegyenek részt a közösség, a község és az ország életében. A pályázat során megvalósult legtöbb tevékenység egzakt módon segítette a célok elérését. Mindegyik tevékenység által olyan embereket tudtak megszólítani, akikhez korábban nem volt meg az eszköz ahhoz, hogy eljuttassák a közösségben rejlő értékeket, a közösségi alapú életet, amely egy élhetőbb faluközösséghez vezet.
A tevékenységek között a fő irányvonalat a műhelymunkák adták, amelyeknek elsődleges célja a csoport erősítése illetve a leendő tagok megszólítása volt. A műhelyek alkalmaival, amikor a projektelemeket alulról jövő kezdeményezések alapján töltötték meg tartalommal, megvalósult a „közös asztalhoz ültetés”, a sokféle ember kezdettől fogva konszenzust keresve dolgozott együtt. A Közösségfejlesztő Kör tagjai képzéseken vehettek részt, melyen tovább fejleszthették pályázatírói képességüket, a műhelymunkákon gyakorolhatták a közösségben való munkavégzést. A projekt keretén belül több olyan program is megvalósult, ahol a falu teljes lakossága részt vehetett, a különféle csoportok együttesen vehettek részt a programokon. A leszakadó társadalmi rétegek tagjai is aktívan jelen voltak a közösségi akcióikon, több nehéz sorsú ember, köztük roma származásúak is csatlakoztak a közösségfejlesztő csoporthoz. A projekt hatására a támogatott szervezet továbbfejlesztette együttműködéseit a különböző társadalmi helyzetű csoportokkal. Megtanultak egy célért dolgozni, erősségeiket kihasználva tevékenykedni egy közös cél érdekében. A képzések egyrészt elősegítették, hogy jobban tudjanak kommunikálni, jobban ki tudják fejezni gondolataikat, értékeiket, másrészt a közösségfejlesztő tréning során elindult annak tudatosítása, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy valódi közösségfejlesztői legyenek a településnek.
A több szempontból is hátrányos helyzetű térségben lévő településen hiány tapasztalható alulról jövő kezdeményezések szempontjából, ezért a sikeres projekt lendületet adhat a különböző civil szervezeteknek további kezdeményezések elindításához. A civilség megerősödését és elfogadását támasztja alá az is, hogy a hidasnémeti Önkormányzat a következő gazdasági programját a közösségek és a lakosság véleményének figyelembe vételével készíti elő.
A pályázó tevékenységéhez, a projekt eseményeihez kapcsolódó Facebook-csoportban (https://www.facebook.com/groups/359524670761787/?fref=ts) a közösség eseményei megfelelően dokumentáltak, rendszeresen tájékoztatják a tagokat a jövőbeni programokról is. A jelenleg 1573 taggal rendelkező nyílt csoport helyett praktikusabb lenne egy saját külön weboldalt létrehoznia az alapítványnak, így könnyebben követhetőbb lenne a szervezet nyilvánossági tevékenységei.

 

Vissza a projektekhez