Támogatott projektek

Projekt címe Kreatív művészet a rasszizmus ellen - Divatműhely fiataloknak
Projektazonosító NCTA-2013-3124-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Amaro Trajo Életünk Roma Kultúráért Alapítvány
Levelezési cím 1073 Budapest, Erzsébet krt. 26. 4/18.
Telefon 06 30 258 9774
Email vargaerikaglinda@gmail.com
Honlap http://www.glinda.hu
Projektfelelős Varga Erika
Projekt időszaka 2013. szeptember 23. - 2014. május 28.
Támogatás összege 9,996 €

Vajon mennyi pluszt ad az egy ember életének, különös tekintettel az önbizalmára, ha büszke lehet a gyökereire? Ahhoz, hogy ezt megtudjuk először is meg kell ismertetni az adott személlyel ősei hagyományait, kultúráját. Ehhez nyújtott kiváló letehetőséget ez a projekt.
A pályázat célja, hogy interaktív művészeti foglalkozásokkal, divatpályázattal és roma népismeret terjesztő programok szervezésével segítse a romák társadalmi integrációját, formálja a fiatalok szemléletét. A program helyszínei: Budapest és Szabolcs-Szatmár Bereg Megyében a mátészalkai kistérség. A divatpályázatra érkezett legszebb pályamunkákból és elkészült alkotásokból kiállítást rendeztek.
A projekt átfogó célja a romák társadalmi integrációjának elősegítése, specifikus célja, - egy komplex művészeti, roma népismeret-terjesztő program keretében - kiemelten a gyerekek és fiatalok szemléletformálása. A rasszizmus és a gyűlöletbeszéd elleni fellépést innovatív módon, a divat, a design valamint az interaktív képességfejlesztés segítségével, a nem formális tanulás eszközeivel hajtják végre.
A program alkalmas volt a romák társadalmi integrációjának elősegítésére. Roma és nem roma növendékek közösen próbálgatták saját kvalitásaikat, ismerkedtek önmagukkal, társaikkal, a roma kultúrával és a rasszizmus természetével. Miközben ízlelgették és egyre inkább elmerültek abban, hogy hogyan lehet egy ötletből, egy papírra vetett rajzból megvalósult produktum, egyre többet tudtak meg önmagukról, a roma kultúráról, egymáshoz, kortársaikhoz való viszonyukról. Meg vagyunk arról győződve, hogy az alkotási folyamatokkal és az egymással töltött idő eredményes volt a program kitűzött céljait tekintve.
A pályázó szervezet a projekt szakmai sikerén felbuzdulva folytatni szeretné a kezdeményezést. Egyrészt a program ideje alatt a partnerszervezeteikkel közösen kidolgoztak egy 18 hónapos programot, amely kifejezetten ennek a művészeti kurzusnak a továbbfolytatása. Ez a program teljesen készen áll a megvalósításra, igyekeznek a különböző pályázati kiírásokon támogatást találni számára. A kezdeményezés, a jelenlegi Divatműhely programjuk során továbbépített régi és az új kapcsolatokra alapoz, további lehetőséget biztosít a növendékek egyéni tehetséggondozására, valamint a divat és a dizájn területei mellett beemeli a cirkusz világát is.
A projekt sikerét nehéz számokban kifejezni, azonban álljon itt tanúságul egy adat: a program növendékeinek körülbelül 90%-a jelen kezdeményezés keretein belül vett részt először művészeti kurzuson valamint roma népismeret tárgyú oktatásban. Számukra már nem lesz ismeretlen őseik kultúrája, és ez a büszkeség biztos, hogy önbizalmat ad nekik az élet többi területén is, amire ma Magyarországon egy romának különösen nagy szüksége van.

 

Vissza a projektekhez