Támogatott projektek

Projekt címe Bíróságok monitorozása a párkapcsolati erőszakos esetek kezelésében (court watch)
Projektazonosító NCTA-2013-3234-B
Témakör Női jogok és esélyegyenlőség
Szervezet neve Patent Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő Egyesület
Levelezési cím 1024 Budapest, Forint u. 10.
Telefon +36 70 3535330
Email sajto@patent.org.hu
Honlap http://www.patent.org.hu
Projektfelelős Stummer Vera
Projekt időszaka 2013. szeptember 30. - 2014. október 31.
Támogatás összege 9,973 €

Magyarországon 2012-2013-ban jelentős jogalkotási folyamat zajlott, zajlik a családon belüli (párkapcsolati) erőszak (büntető- és polgári) jogi szankcionálása terén. Ennek ellenére kevés szisztematikusan gyűjtött adat áll rendelkezésre arról, hogy a bíróságok hogyan kezelik a párkapcsolati erőszakkal érintett eseteket. Fontos feladat az új jogszabályok hatásának vizsgálata. Elemi érdek a szemléletformálás, az áldozathibáztató attitűd megváltoztatása.
Általános cél: javítani a bántalmazott nők jogainak érvényesülését, a bírósági tárgyalások nyilvánosságát, a bírói eljárások és döntések kritizálhatóságát.
Konkrét célok: szisztematikus adatgyűjtés arról, hogy a bíróságok hogyan kezelik a párkapcsolati erőszak ügyeit, aktivizálni a párkapcsolati erőszak áldozatait és a jogászokat az állami szervek működésének vizsgálatára, partneri viszonyt kialakítani bíróságokkal.
A projekt hatással van a megfigyelt bíróságok működésére: a bírák tudatosabbá válnak az ilyen esetek kezelése terén. A bíróság-figyelés visszajelzésként működik a bírósági rendszer számára. Tájékozódási pontokat, megerősítést nyújt az erőszak áldozatai számára, amennyiben hasonló ügyekben kell részt venniük. Feltárja azokat a jó és rossz gyakorlatokat, melyeket a bíróságok követnek.
A projekt célcsoportját bántalmazott nők, jogászok, joghallgatók, bírók, bírósági dolgozók.
A projekt célkitűzése a demokratikus-jogállami értékek erősítése, tudatosítása, az esélyegyenlőség hatékony elősegítése. A projekt – további pályázással, a hatóságokkal és civil szervezetekkel való tartós együttműködés révén – fenntarthatóságra törekszik.

A projekt első négy hónapjában a pályázó az önkéntesek toborzása mellett útmutatót dolgozott ki a bíróságok hatékony monitorozása érdekében, ez alapján tartott felkészítést a több mint 50 önkéntesnek. Hivatalosan kezdeményezték a bíróságokkal való együttműködést, ezt azonban visszautasították, így informális információk segítségével kutatják fel a témában tartott tárgyalásokat, 2014 februárban elkezdődött a monitorozás, az eredmények feldolgozása folyamatban van.

 

Vissza a projektekhez