Támogatott projektek

Projekt címe Közösségi tervezés Budafokon
Projektazonosító NCTA-2013-3639-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Promontorium Polgári Casino
Levelezési cím 1221 Budapest, Gézavár u 1a
Telefon 30 941 5984
Email dobronte.katalin@t-online.hu
Honlap http://www.promontoriumcasino.hu
Projektfelelős Döbrönte Katalin
Projekt időszaka 2013. június 1. - 2014. április 30.
Támogatás összege 7,706 €

A projekt elsődleges célja az volt, hogy a Promontorium Polgári Casino Városfejlesztési Kerekasztala hatékonyan bekapcsolódjon helyi várospolitikai, városfejlesztési folyamatokba a közösségi tervezés eszközei révén, ennek eredményeképpen egy széleskörű civil bázist hozva létre, akik ennek hatására szintén be tudnak kapcsolódni a helyi döntéshozatali folyamatokba, javaslatot tudnak megfogalmazni a lakosság igényeit tükröző megoldási lehetőségekre. A megvalósult fórumok révén a lebonyolító szervezetnek sikerült új résztvevőket megszólítani. A Promontorium Casino mára ismertté vált a projekt során végzett tevékenységei révén, mint egy, a város fejlesztésével foglalkozó civil szervezet. Az önkormányzat vezetése kezdetben elzárkózott az együttműködéstől, a későbbiekben azonban aktívan részt vett a fórumokon, a záró eseményre pedig már abszolút együttműködés alakult ki, kölcsönösen tájékoztatták egymást az elképzelésekről. A projekt széleskörű társadalmi párbeszéd struktúráját alakította ki a kerekasztal fórumok, lakossági konzultációk megvalósításával. A projekt megvalósításával erősödött a szolidaritás, a közösen megfogalmazott jövőkép hozzájárul a közösségi érzés erősítéséhez, valamint annak tudatához, hogy állampolgárként az egyén véleménye is fontossá válik olyan kérdésekben is a döntéshozatalt illetően, ami mindenkinek hatással van a mindennapjaira.
A megvalósított műhelymunkák alkalmával sor került a közösségi módszertan közvetítésére, ismertette az önkormányzat a városfejlesztési elképzeléseiket, valamint a lebonyolító szervezet is bemutatta tervezési irányait a városfejlesztést illetően. A tevékenységek során megvalósítottak továbbá környezeti nevelés programot a 10-18 éves korosztály számára a Magyar Környezeti Nevelési Egyesülettel és a KultúrAktív Egyesülettel együttműködésben. A program során a gyerekek a belváros jövőbeli arculatára vonatkozó maketteket készítettek, az elkészült munkákat pedig a helyi civil közösségnek mutatták be. Sikeresen megvalósultak tematikus fórumok is. A megvalósult konzultációk egyértelműen megmutatták a lakosok igényét a párbeszédre, a vezetői kerekasztalok a komplex gondolkodás igényét hozták felszínre, az egyedi projektek mindenekelőtt a további közös gondolkodás és közös cselekvés reményét eredményezték. A civil szektor mindenképp profitált a kezdeményezésből, különös tekintettel a kerekasztal fórumokra, ahol a civil szervezetek megismerkedhettek egymás munkájával, egyeztethették céljaikat egy közös ügy érdekében. Nagyon fontos tapasztalat a projekt során az, hogy a civil részvétellel zajló városfejlesztéssel foglalkozó műhelymunkára igény és érdeklődés van.
A projekt során megjelentek szakértői tanulmányok, amelyek szerkesztve megjelentek a projekt záró kiadványában is:
• Schütt Margit: A városfejlesztés gazdasági modelljei
• Döbrönte Katalin: A belváros lehetséges fejlesztési irányai
• Péterfi Ferenc: „Megformáljuk városainkat és aztán azok formálnak minket” Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért!
• Sain Mátyás: Városi zöldfelületek rendszere

A projekt során végzett tevékenységeket és eredményeket egy záró kiadványban foglalták össze, amely az alábbi linken megtalálható. (http://belvaros-arch.promontoriumcasino.hu/wp-content/uploads/Budafok-jo...) A kiadvány száz oldalon mutatja be a civil városfejlesztési javaslatot, melyben tézisszerű megállapítások, javasolt jövőkép, egyes területek részletezése a megvalósult kerekasztal-tevékenységek eredményei alapján, valamint a civil társadalmi részvételre vonatkozó javaslatok találhatóak. A kiadványból helyeztek el a kerületi könyvtárban, valamint a közösségi házak részére is biztosítottak példányokat.

A projekt megvalósításáról készültek hírlevelek, szórólapok, makettek, valamint szakértői tanulmányok is. A szervezet saját weboldala a www.promontoriumcasino.hu oldalon található, amely folyamatosan frissül és amelyen rengeteg információt megtalálnak a projektről, valamint részletes információk, képek is megtalálhatók a szervezet saját közösségi oldalán (https://www.facebook.com/pages/Promontorium-Polg%1ri-Casino/569922493031...).
A Promontorium Polgári Casino tagsága és annak elkötelezettsége feltételezi a projekt további fenntarthatóságát, az továbbélni látszik a kivitelezési időszak lezárulta után is – az önkormányzat kommunikációjában többször megjelentek a közösségi tervezés során felmerült javaslatok, ami azt bizonyítja, hogy ha folyamatosan sikerül a közösségi tervezés kérdéskörét napirenden tartani, úgy a döntéshozók figyelembe veszik annak eredményeit.

 

Vissza a projektekhez