Támogatott projektek

Projekt címe Családi kapcsolatok újjáépítésének segítése
Projektazonosító NCTA-2013-3822-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Add a kezed az esélyegyenlőség megteremtésének segítése az oktatásban és a munkaerőpiacon Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 4401 Nyíregyháza, 4401 Nyíregyháza, Pf. 280
Telefon 06304337171
Email kokaagnes@gmail.com
Honlap http://www.addakezedkhe.com
Projektfelelős Kóka Ágnes
Projekt időszaka 2013. augusztus 10. - 2014. február 9.
Támogatás összege 8,349 €

Családi kapcsolatok újjáépítésének segítése
Egyesületünk alapelve, hogy olyan segítségekhez, jutassuk célcsoportjainkat,melyek valós igényeken alapszanak, összhangban vannak a szükségletekkel. Egyesületünk egy előzetes helyzetfelmérést készített, melynek eredményeként objektív képet kaptunk a családok jelenlegi igényeiről, így a programelemek kialakításakor ezek az igények tervezhetővé és megjeleníthetővé váltak. Célunk kialakítani és/vagy erősíteni a kapcsolattartást a fogvatartottak és családjaik (elsősorban gyerekeik) között, megfogalmazni, és kimondani a gyermekeket és családtagokat nyomasztó problémákat. Programunk csökkenti a családtagok, gyermekek szorongását, segít objektív képet kialakítania családtagokban a fogva tartás körülményeiről.
Szakmai tevékenységeink egyik része a végrehajtási intézetekben élő nőkre, a másik ezen anyukák családtagjaira, és közvetlen környezetére irányul. Fontosnak tartjuk a Meseterápiás foglalkozások tartását, és a családokhoz kapcsolódó mentori tevékenységet. Így az anyukák heti rendszerességgel fejlesztő foglalkozásokon vehetnek részt, családjaik számára pedig helyszíni segítségnyújtást biztosítunk. Emellett tervezzük sorstársakkal közös programok és tréning szervezését, ahol a családtagok érzékelhetik, hogy problémájuk nem egyedi, s reményt kaphatnak saját életükhöz.
Programunk eredményeként körvonalazódni látszik a szabadulás utáni családi kapcsolatok helyreállításának lehetősége, és a legfontosabb célunk, a bűnismétlés csökkentése.

 

Vissza a projektekhez