Támogatott projektek

Projekt címe "Bodagozó" létrehozása a romákkal kapcsolatos előítéletek csökkentése, valamint a helyi közösség megerősítése érdekében
Projektazonosító NCTA-2013-3880-G
Témakör Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)
Szervezet neve Közért Egyesület
Levelezési cím 1094 Budapest, Tűzoltó u. 33/a
Telefon 06/70/8665351
Email orsolya.kozma@gmail.com
Honlap http://kozertiroda.hu
Projektfelelős Kozma Orsolya
Projekt időszaka 2013. szeptember 15. - 2014. november 14.
Támogatás összege 9,953 €

 Az Esély Közösségi Egyesület Bodagozó Büfé és Gyorsétterem létrehozását tervezi a jelenleg is működő Ifjúsági Klubjában azzal a céllal, hogy
o a mélyszegénységben élő, intézményes és közösségi kapcsolatokkal nem rendelkező, nagyvárosi, főként roma fiatalok számára vonzó és reális perspektívát vázoljon fel azzal, hogy megfelelő kontroll, irányítás és előkészítő munka mellett saját maguk működtethetik az üzletet, saját munkájukkal tarthatják fenn az Ifjúsági Klubot – a közös projekt, ügy, hatékony közösségi munkát és közösségfejlesztő tevékenységet jelent;
o a roma gasztrokultúra megismertetésével csökkenjenek a romákkal szembeni előítéleteket;
o az Ifjúsági Klub önfenntartóvá váljon.
 A projekt célcsoportjai: nagyvárosi, mélyszegénységben élő, főként roma fiatalok és gyermekek; többségi társadalom.
 Fontosabb tevékenységek: brand megalkotása; termék- és vállalkozásfejlesztés; üzlethelyiség kialakítás, marketingkommunikáció, közösségi munka, közösségfejlesztés; szervezetfejlesztés, irányítási-, működési- és ellenőrzési rend kialakítása.
 A projekt során számos önkéntes szakértő kerül bevonásra mind a kommunikációs szférából, mind a vendéglátó- és vállalkozói szférából. A közösségi program modellértékű lehet más, a területen tevékenykedő civil szervezet számára is – az átgondolt brand kidolgozása éppen azt a célt szolgálja,hogy franchise-rendszerben a program könnyen adaptálható legyen más területekre, városokba, városrészekbe is.

 

Vissza a projektekhez