Támogatott projektek

Projekt címe Nyílt adatokkal az átláthatóságért!
Projektazonosító NCTA-2013-4153-M1
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve K-Monitor Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 1071 Budapest, Damjanich u. 51. 2. em. 18.
Telefon +3617895005
Email atol.dorottya@k-monitor.hu
Honlap http://www.k-monitor.hu
Projektfelelős Átol Dorottya
Projekt időszaka 2013. október 1. - 2016. április 1.
Támogatás összege 119,756 €

A projekt a K-Monitor szakmai és pénzügyi fenntarthatóságát fejleszti: a stratégia letisztázásával, a társadalmi bázis megerősítésével, a forrásteremtési tevékenység és a szakmai szolgáltatások fejlesztésével a K-Monitor stabil alapokon, magas szakmai színvonalon fog működni, az open data eszközrendszer kiváló szakértőjévé illetve egy új open data közösség mozgatórugójává válik, 2) informatikai és tudásátadó szolgáltatásaival komoly hátteret nyújt más közösségek antikorrupciós érdekérvényesítő vagy információs tevékenységéhez. Ezen közösségeket a projekt során megerősíti, velük együttműködést épít ki, bevonó, közösségi gondolkodást ösztönző, a jó kormányzás alapelveit figyelembe vevő fejlesztési folyamat végére a szervezetek az open data eszköztár megismerése és kipróbálása révén eredményesebbé válnak az érdekérvényesítés és társadalmi mobilizálás terén.

•Projekt címe:
Adatozz okosan!

•Projekt földrajzi lefedettsége
Főleg Budapestet fedi le, de az egyik fejlesztendő szervezet szegedi.

•Rövid összefoglaló
A pályázó azért kezdett bele a projektbe, mert úgy tapasztalták, hogy óriási potenciál van a magyar civil szervezetek adathasználatának fejlesztésében, amely révén segíthetik a tevékenységüket sokkal hatékonyabbá tenni. Bár a K-Monitor elsősorban korrupció elleni tevékenységgel foglalkozik, ebben a projektben szeretnének túllépni a korrupció ellen fellépő szervezetek körén, és olyanokkal együtt dolgozni, akik más témában foglalkoznak érdekérvényesítéssel (pl. környezetvédelemben, lakhatásban, hátrányos helyzetű gyerekek oktatásában, nemzetközi fejlesztés értékelésében, jogvédelemben stb.). A nyílt adatok világa az érdekérvényesítő és kampányoló szervezetek számára számos lehetőséget nyújt, hogy hatékonyabban küzdjenek a nagyobb átláthatóságért, elszámoltathatóságért, valamint szakpolitikai és jogi változásokért a saját szakterületükön.

o A projekt célja

A projekt célja, hogy népszerűsítse az adatok, és különösen a nyílt adatok használatát a magyar civil szférában, fejlessze a szervezetek adathasználó képességeit és ez által az érdekérvényesítési, kommunikációs és mobilizációs képességeiket is. Céljuk, hogy minél többféle területen tevékeny szervezettel együttműködjenek a projekt keretében, hogy a fejlett adathasználat előnyei sokféle szakterületen éreztethessék hatásukat. A projekt révén szeretnének kialakítani a résztvevő civil szervezetek, informatikai és adattal foglalkozó szakemberek között a nyílt adatokat használók közösségét, amelyet hosszú távon kívánnak fenntartani.
A projekttel szeretnék elérni, hogy a szervezetek hatékonyabban fel tudjanak lépni a saját szakterületükön a nagyobb átláthatóság és számon kérhetőség érdekében, és ezáltal kiterjesszék a korrupció elleni fellépést minél több területre. Ma ugyanis a civil szervezeteknek is óriási gondot okoz, hogy szinte az egész köz-, és magánszférát jelentős mértékű korrupció és átláthatatlanság lepi be.

o Fő tevékenységek

A K-Monitor az adatok hatékony használatára fókuszáló kapacitásfejlesztési képzéseket és workshopokat szervez a résztvevő magyar civil szervezetek számára nemzetközi partnereik (Open Knowledge, The Engine Room) bevonásával. Ezek egy része általánosabb és elméletibb jellegű, mint pl. a bevezetés a nyílt adatok és az adatok világába, vagy az adathasználat jogi háttere – de a képzések nagy része gyakorlati jellegű, és interaktív: alapozó adatos és táblázat (excel) képzés, adat és információ kezelés, földrajzi és hálózati adatok kezelése, adatvizualizáció, az adatokkal kapcsolatos munka és kommunikációs tevékenység stratégiai megtervezése, közösség építés egy adatos projekt keretében, illetve hatásmérés.

A (kb. 15 alkalommal tartott) képzéseken túl minden egyes résztvevő szervezettel a K-Monitor létrehoz egy adathasználatra épülő mikro-projektet. Ez azt jelenti, hogy 2015 végéig 10 külön kisebb adatos projektet szeretnének kialakítani a résztvevő szervezetek saját szakterületén. A várt szakmai eredményen túl egy ilyen adatos együttműködés segít, hogy a résztvevő szervezetek a gyakorlatban továbbfejleszthessék a képzésen megszerzett tudásukat. A mikro-projektek nem csak témában, de formában is nagyon eltérőek lehetnek, többek között jelenthetnek egy online alkalmazást, nyílt adatos akciót, infografikákat, kutatási tervet, tanulmányt, vagy akár egy cikket. Reményeik szerint ezek közül néhányat a projekt vége után is tovább lehet fejleszteni.

A projekt során legalább kétszer hackathont, vagy hack-day-t szerveznek, amelyen összehozzák a résztvevő civil szervezeteket és informatikai-, valamint adatszakértőket, hogy közösen ötleteljenek adatos projektekről és együtt kialakítsák azokat.

A projektet egy nagyszabású konferencia fogja lezárni, amelyen többek között a résztvevő szervezetek fogják az adatos projektjeiket bemutatni.

A projekt önfejlesztő komponensének keretében a K-Monitor fejleszti saját stratégiáját, fundraising tervet alakít ki, és elindít egy hosszú távú önkéntesi programot.

o Főbb költségvetési számok

Összesen: 39 024 000 HUF / 134199,94 € NCTA támogatás - 4 200 000 HUF önerő/ 14 443,41 EUR

• Vannak-e partnerek, együttműködők, más szakmai hozzájárulók, stb?

A K-Monitor nemzetközi partnerei is részt vesznek a projektben:
Open Knowledge - Az “adatok iskolája” című workshopokat tartanak a résztvevőknek (kétszer), és online konzultálnak, illetve szakmai tanácsot adnak a K-Monitornak, és a fejlesztendő szervezeteknek.
The Engine Room - konzultálnak és szakmai tanácsokat adnak a K-Monitornak a projekt végrehajtásához.

Magyarországon több hazai civil szervezettel együttműködnek a projekt keretében, többek között a Transparency International Magyarországgal, az Átlátszóval és a Társaság a Szabadságjogokért szervezettel, amelyek szintén részt vesznek egy-két képzés tartásában. Emellett céljuk, hogy több informatikai és adatokkal foglalkozó szakértőt és grafikust is bevonjanak, hogy ők is segítsék a fejlesztendő szervezetek adatokkal kapcsolatos munkáját.

• Mi a módszertan vagy a megközelítés?

Ebben a projektben a K-Monitor saját szaktudására, tapasztalataira és hazai / nemzetközi partnereinek tudására támaszkodva fejleszti a résztvevő szervezete adathasználati képességeit képzések és workshopok keretében. A résztvevő szervezetek a következő kritériumok alapján választották ki:
- akik adatokkal dolgoznak, de adathasználatuk nem fejlett még
- akik korrupcióval foglalkoznak, de nem feltétlenül azzal, hanem érdekérvényesítéssel vagy közpolitika-figyeléssel más szakterületeken, mint pl. az emberi jogok, környezetvédelem, vagy oktatás. Cél volt, hogy minél sokszínűbb legyen a bevont szervezetek tevékenységi köre és fókusza.
- érdekérvényesítéssel foglalkozó szervezetek, amelyeknek szüksége lehet érdekérvényesítési, kommunikációs vagy mobilizációs fejlesztésre

A képzések mellett adathasználatra építő mikro-projektek közös kialakításával is hozzájárul a K-Monitor a szervezetek fejlesztéséhez.

• Mik a várt eredmények és hatások?

● a résztvevő szervezetek hatékonyabb adathasználata - ennek köszönhetően eredményesebb érdekérvényesítés, kommunikáció és mobilizáció a saját szakterületükön, amelyek többek között: az önkormányzatok munkájának átláthatóbbá és számonkérhetőbbé tétele, a nemzetközi fejlesztések monitoringja, a női egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása, ill. a tanodák érekeinek képviselete, stb.
● az adathasználata fontosságával kapcsolatos nagyobb tudatosság a magyar civil szférában
● a nyílt adatok előnyeivel kapcsolatos nagyobb tájékozottság a médiában és a közvéleményben
● nyílt adatokat használók közösségének létrejötte

• Mik voltak a főbb kockázatok és az arra adott válaszok?

● egyes szervezetek lemorzsolódhatnak → ezért az elején több szervezetet vontak be az ígért számnál
● egyes szervezeteknek még nincs egyértelmű elképzelésük arról, hogy milyen adatokra épülő projektet szeretnének létrehozni → ezért stratégiai tervezéssel és stratégiai kommunikációval foglalkozó képzéseket, workshopokat is fognak tartani
● bizonyos adatokhoz nehezebb hozzájutni → ezért jogi segítséget biztosítanak adatszerzéshez

• A konkrét elért eredmények

Az első 4 hónap után érzékelhető pozitív fejlemények:
● 11 különböző szakterületen aktív civil szervezetet vontunk be, a kicsi közösségitől a nagyobb szervezetekig
● 2 napos nemzetközi workshopot tartottak az Open Knowledge szervezet bevonásával, amelyet egy 3-napos, K-Monitornak szóló adatos képzés követett
● elindították a saját önkéntesi programjukat 10 önkéntessel

• A kommunikációs és népszerűsítési stratégia

● rendszeres blogolás és Facebook kommunikáció a projekt fejleményeiről, főbb állomásairól (min. 25 blogposzt a projekt során)
● nagyobb eseményeknél, mint a hack-days vagy a zárókonferencia nagyobb sajtóesemény szervezése
● a mikro-projektek bemutatása a sajtóban média események, interjúk, cikkek leszervezésével
● nyílt adatos akciók hírportálokkal való együttműködésben
● a főbb események hirdetése, és leírása a közösségi médiában

• Van-e valami nemzetközi (donorországbeli) relevanciája?

Nincs donorországbeli relevanciája.

 

Vissza a projektekhez