Támogatott projektek

Projekt címe Közös alapokon - Közösségi alapítványok Magyarországon
Projektazonosító NCTA-2013-4159-M2
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Civitalis Egyesület
Levelezési cím 1158 Budapest, Ady E. u. 47.
Telefon +36 1 419 2319
Email scsaurszki.tamas@gmail.com
Honlap http://www.civitalis.eoldal.hu
Projektfelelős Scsaurszki Tamás
Projekt időszaka 2013. október 1. - 2015. október 1.
Támogatás összege 98,000 €

A projektnek három, egymáshoz szorosan kapcsolódó célja volt: 

a) a magyarországi közösségi alapítványi mozgalom további fejlődésének támogatására egy országos központ létrehozása;

b) új csoportok (vagy szervezetek) képessé tétele, hogy közösségi alapítvány szervezésébe kezdjenek;

c) a már működő közösségi alapítványok szervezeti fejlesztése.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja volt, hogy a külső szakértők bevonásával egy Országos Támogató Csoport épüljön ki, ami hatékonyan tudja támogatni a közösségi alapítványt létrehozni kívánó csoportokat, és ezzel elkezdje a létrejövő közösségi alapítványok hosszú távú szakmai segítését. A folytonos működés és támogatás biztosítása érdekében a Civitalis Egyesület a projektben profiltisztítást hajtott végre és ennek eredményeképpen az országos támogató központ önálló jogi személyé vált, Gyökerek és Szárnyak Alapítvány néven.

A projekt során tanulmányozták a régióban megtalálható különböző országos szintű támogatási modelleket, külföldi és belföldi szakértőkkel konzultáltak. A kialakított programmal olyan csoportokat vagy már működő szervezeteket szólítottak meg, amelyek

  • legalább 75 ezer fős „közösségekben“ dolgoztak;
  • jelentős társadalmi tőkével rendelkeztek;
  • közösségi alapítvány létrehozására rendelkezhetnek emberi erőforrásokkal és elhatározással.

Az érdeklődők számára országszerte „megyejáró” konzultációs lehetőségeket biztosítottak, majd nyílt pályázati úton 7 települést választottak ki, ahol elindult a konkrét fejlesztési folyamat. Ennek eredményeképpen a projekt végére 4 településen/térségben 4 bejegyzett közösségi alapítvány indította el működését.

A projektről, a közösség alapítványokról és a Közös Alapon Program továbbéléséről a projektben elkészült honlapon tájékozódhatnak: http://kozosalapon.hu/hu/.

 

Vissza a projektekhez