Támogatott projektek

Projekt címe Közösségi szolgáltatás - közösségi működtetés kistelepüléseken
Projektazonosító NCTA-2013-4162-M2
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Közösségfejlesztők Egyesülete
Levelezési cím 1011 Budapest, Corvin tér 8.
Telefon 06 1 201 5728; 06 30 5979 059; 06 30 210 1353; 06 30 359 1678
Email kofe@kkapcsolat.hu
Honlap http://www.kozossegfejlesztes.hu
Projektfelelős Kovács Edit
Projekt időszaka 2013. szeptember 5. - 2016. április 30.
Támogatás összege 139,899 €

A projekt kettős céllal indult. Egyrészt célozta a kistelepüléseken szolgáltatást fenntartó, tervező szervezetek, csoportok kapacitásfejlesztését és felkészítését közösségi alapú működ(tet)ésre és lokális szektorközi hálózatok építésére.Másrészt a Közösségfejlesztők Egyesületének (KÖFE) saját szervezet struktúráját és munkafolyamatainak átalakítását célozta annak érdekében, hogy egy szakmai-módszertani erőforrásközpont jellegű működést alakítsanak ki.

Mindennek érdekében olyan civil szervezeteket vontak be a fejlesztésbe, melyeket egy a partnereikkel (a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesülettel, a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületével és Életfa Segítő Szolgálat Egyesülettel) közösen kidolgozott szempontrendszer, előzetes interjúk és egy házi feladat elkészítésének tapasztalatai alapján a helyi terepismerettel rendelkező partnereik segítségével választottak ki.

A szempontrendszer kidolgozása és a program nyílt meghirdetése után 27 települési közösséggel vonták szorosabbra a szálakat, melyekből végül (az elvárt 15 helyett) 17 kelet-magyarországi helyen indultak el a pályázatban tervezett fejlesztések, melyeket mindet településen közösségfejlesztő szakember kísért végig. Ezekben a közösségekben a helyi igényekre és problémákra reagáló, ennek megfelelően igen változatos programok születtek.

Például egy településen a családok élelmiszerrel és más cikkekkel való ellátottsága, illetve táplálkozásuk tudatosabbá tétele érdekében egy organikus módon létrejött közösségi tanulókertet hoztak létre és működtettek. A bevont családok először közösségi munkában termeltek és közösségileg osztották el a terményeket, majd mindenki a saját telkén, kertjében hasznosította a megszerzett tudást.

Más helyen az önkormányzat által ellehetetlenített nyári napköziért alakult ki közösségi összefogás, s volt ahol a helyi roma fiatalok összefogása az egész település javát szolgáló focipályát, közösségi teret és települési programokat hívott életre.

Az elért eredmények bár számokban is kifejezhetőek, de a KÖFE saját elmondása alapján igazából „nem az az eredmény, ha egy közösségi beszélgetésen részt vesz 50 fő, hanem az, ha abból az 50-ből 4-5 elkezd másként gondolkodni, illetve bekapcsolódik bizonyos (közösségi) tevékenységekbe, ideális esetben maga is kezdeményezővé válik”.

Utóbbiakat, vagyis azt, hogyan is alakul egy ember saját közösségéért érzett felelőssége, nagyon nehéz mérni, számokkal kifejezni. Annak érdekében, hogy ez mégis látható legyen, a projektben három nézőpontból vizsgálták a közösségeket (demokratikus működés, tervezés, bevonás), s ezek alapján kialakítottak egy szempontrendszert.

Mindezekkel párhuzamosan a második célnak megfelelően a többéves folyamat során gyökeresen átalakították a szervezet működését. Ennek számos eredménye közül kiemelkedik, hogy belülről és kívülről is átláthatóbb lett a szervezet döntéshozatali mechanizmusa. Továbbá a szakmai munka támogatására létrehoztak munkacsoportokat, ún. szakmai tagozatokat, melyek a közösségfejlesztés egy adott területe mentén, tisztán szakmai (és nem projekt) alapon szerveződnek, és a KÖFE tagságán kívül eső, kapcsolódó területeken dolgozó szakemberek részvételével és a szakmai és az érdeklődő közvélemény számára nyilvános szakmai diskurzusokat indítanak. Ezeket az anyagokat a KÖFE a projektben megújult szakmai honlapján (www.kozossegfejlesztes.hu) közzé is teszik.

Több információ a projektről, az elért eredményekről és a bevont szervezetekről: http://www.kofe.hu/szakmai-tevekenyseg/futo-programok/kozossegi-alapu-szolgaltatas.

 

Vissza a projektekhez