Támogatott projektek

Projekt címe A demokrácia iskolája
Projektazonosító NCTA-2013-4176-M1
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Levelezési cím 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 16. I. em. 5.
Telefon 00-36-1-354-11-91; 00-36-30-718-86-31; 00-36-70-534-52-95
Email galambos.rita@gmail.com
Honlap http://www.i-dia.org
Projektfelelős Galambos Henriette Rita
Projekt időszaka 2013. október 1. - 2016. január 1.
Támogatás összege 117,975 €

A demokrácia iskolája című projekt célja az volt, hogy a bevont szervezetek a fiatalok demokratikus készségfejlesztésének gyakorlóterepévé váljanak, így segítve elő saját kapacitásbővítésüket valamint a jövő döntéshozóinak aktív állampolgárrá válását a méltányos oktatás és hátrányos társadalmi helyzetből fakadó egyenlőtlenségek oktatási-pedagógiai kezelésére. Ezzel párhuzamosan a DIA magas szintű fejlesztő szervezetté kívánt válni, amelyik átfogó módszertani és szervezeti fejlesztést képes megvalósítani az ifjúsági önkéntességben érintett szervezetek egyre bővülő körével. A fejleszteni kívánt szervezetek mind fiatal önkéntesek bevonásával dolgoznak hátrányos helyzetű vagy marginalizált fiatalok életkörülményeinek a javításán, a köz figyelmének a kiszolgáltatottak helyzetére történő irányításán. A tevékenységek elsősorban egy interaktív szakmai tapasztalatcserére (állapotfelmérés, helyszíni szakmai látogatások, találkozók, belső képzések, szervezetfejlesztés, coaching, mentorálás, szakmai blog elindítása, nyilvános szakmai események) és egy széles kör számára elérhető és használható innovatív módszertani portfolió létrehozására koncentráltak, aminek eredményeképpen a szervezetek megerősödnek. Létrejött az ifjúsági önkéntesség szakmai hálózata, ezzel pedig nőtt a szervezetek érdekérvényesítő képessége, erősödött a társadalmi párbeszéd, a társadalmi szolidaritás, és csökken a demokrácia deficit.

Több nyilvános eseményt is megvalósítottak, köztük a Demokrácia éjszakáját, A változás logikáját és youth to youth versenyt, és a Fordulópontot. Az ezek iránti érdeklődés jóval felülmúlta a várakozásaikat. Mindhárom célja az volt, hogy innovatív módon hívják fel a figyelmet bizonyos égető kérdésekre (demokrácia deficit és kezelése, az innováció hiánya és ennek orvoslása, a mélyszegénység és a méltányos oktatás, az állampolgári részvétel lehetőségire). A Fordulópont egy
nyilvános esemény volt, aminek egy részében a gyermekszegénység és a méltányos oktatáshoz való hozzáférés témáját járták körül szakértőkkel, utána pedig az Alternatív leckék rendhagyó könyvbemutatójára (szakmai eseményre) került sor. A témák a hátrányos helyzetű gyerekek helyzetbehozása, az esélyegyenlőség, a civil szervezetek és az állampolgárok szerepe volt.
A projekt végére elkészült az Alternatív leckék című módszertani kiadvány 420 példányban. A digitális verziót eddig több, mint 600-an töltötték le. Módszertani képzéseket workshopokat tartottak, amelyek segítséget és fogódzót adtak pedagógusoknak a nehezen kezelhető, hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztéséhez annak a szemléletnek az alapján, ami a kézikönyvet is jellemzi. Az ELTE-n felkérésre kurzust kezdtek tartani a diákok számára. Továbbá önsegítő csoportokat hoztak létre.
Ilyen volt a Salgótarjánban létrejött pedagógusokból és civilekből álló csoport, akik rendszeresen találkoznak, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok problémáját próbálják szakmai szinten orvosolni. A DIA mentorálja őket. Pécsett egy kisebb csoport kezdte el a munkát a Civil Házban az Élménytár Tanoda, a Leőwey Gimnázium, a Ketanipe, az RTL Klub és a Baranya Megyei Önkéntes Centrum, az Emberség Erejével Alapítvány részvételével. Sok lehetőséget látnak az együttműködésre, mert itt is nagy probléma a leszakadó rétegek integrációja.

A szervezetfejlesztés keretében a szervezeti vezetők coachingja során a szervezetet, a vezetést, a forrásteremtést, az önkéntesek menedzsmentjét érintő kérdéseket taglaltak.

 

Vissza a projektekhez