Támogatott projektek

Projekt címe Merjünk változtatni!
Projektazonosító NCTA-2013-4188-M2
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Szövetség
Levelezési cím 1465 Budapest, Levegő Munkacsoport Postafiók 1676
Telefon 4110509; 4110510
Email horvath.zsolt@levego.hu
Honlap http://www.levego.hu
Projektfelelős Horváth Zsolt
Projekt időszaka 2013. október 1. - 2016. április 1.
Támogatás összege 105,276 €

Cél a hálózati működés létrehozása és fenntartható működtetése. Tudatos, hosszú távú szakmai tervezés, a küldetésünk elérését hátráltató működési-szervezeti problémák kezelése és a finanszírozási háttér biztosítása, erősítése, valamint a regionális és helyi szinten való aktívabb megjelenés.

A projekt célja egy olyan újszerű, hálózati működés létrehozása, és fenntartható működtetése volt, mely különböző területeken aktív civil szervezeteket kapcsol össze, hogy ezzel az egyéni és közösségi célok hatékonyabb megvalósítását segítse elő. További cél volt, hogy ennek során a bevont szervezetek megtanuljanak szélesebb körben együttműködni, tervezni, az eredményeket kommunikálni, forrást szerezni a stratégiájukban megfogalmazott feladatokhoz.

A célcsoport számára egy pályázati felhívást írtak ki, mellyel előbb 16, majd 2015-re további négy, azaz összesen 20 szervezetet sikerült bevonni. Minden résztvevő kommunikációs, forrásszerzési és szervezetfejlesztési tréningeken, illetve tanácsadáson vett részt, illetve folyamatos mentorlásban részesült. Mivel a projekt alapfilozófiája azt volt, hogy a civil szektor nem működhet elszigetelten a gazdasági élet szereplőitől, ezért kialakítottak egy céges vezetőket megszólító programelemet is. Ennek, vagyis  a „menedzseri önkéntes program” keretében minden fejlesztendő szervezethez egy-egy, a gazdasági életben sikeres közép- vagy felsővezető mentor került kijelölésre, aki látásmódjával, kapcsolataival, elkötelezettségével segítette a projektben (és sok helyen utána is) a szervezeteket.

Mindezek eredményeképpen minden szervezetnél jelentős lépéseket tettek afelé, hogy ne csak szóbeli megállapodások, hanem elfogadott írásos működési stratégiák mentén szervezzék a napi működést. Élő kommunikáció alakult a hálózat tagjai között, sikeres forrásszerzési akciókat szerveztek, erősödött az önkéntesek bevonása és az időközben változott jogszabályoknak megfelelő működési dokumentumok létesültek.

Mindezek mellett, a kapott elméleti tudás gyakorlatba öntésének céljával közös eseményeket és akciókat is szerveztek. A legeredményesebb ezek közül a tisztább és egészségesebb környezet fontosságát hangsúlyozó, több száz résztvevővel zajlott „Szelíd Motorosok” felvonulás volt, mely a projekt végére önállóa eseménnyé is tudott válni, minden bevont részt vállalt a szervezésben, kommunikálásban, így a projekt után 2016-ban magvalósult egy harmadik felvonulás.

 

További információk:

http://reszvetelhete.hu/2015/09/28/apro-szelid-motorosok/

http://merjunkvaltoztatni.blog.hu/

http://www.levego.hu/kampanyok/merjunk-valtoztatni

 

Vissza a projektekhez