Támogatott projektek

Projekt címe Dro§osultság – egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete
Projektazonosító NCTA-2013-4196-M1
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége
Telefon +3612208776
Email gondij@gmail.com
Honlap http://www.madaszsz.hu/
Projektfelelős Gondi János
Projekt időszaka 2013. október 1. - 2015. október 1.
Támogatás összege 110,500 €

A hazai társadalmi folyamatok hatására a kábítószerrel kapcsolatos kérdések egyre rosszabb megítélés alá esnek, (pl. nincs érdemi kommunikáció a döntéshozókkal, a költségvetési források csökkennek). A projekt célja, hogy a MADÁSZSZ és a résztvevő 20 drogszakmai civil szervezet alkalmazkodni tudjanak az új körülményekhez és kiálljanak érdekeikért. Eredményeképpen a szakmapolitikai kontextus megváltozása, és a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati szerepvállalás várható.

A projekt konkrét célja a MADÁSZSZ valamint a bevont szervezetek képessé tétele a kedvezőtlen körülményekre válaszoló, proaktív alkalmazkodásra. Továbbá hangsúlyos és szintén proaktív érdekérvényesítő tevékenység országos és helyi szinten a szakmapolitikai kontextus megváltoztatása, a szakmai szempontokat tiszteletben tartó erősebb és célzottabb kormányzati szerepvállalás erősítése érdekében.
A MADÁSZSZ stratégiai fejlesztésének elemei: szervezeti és érdekképviseleti/kommunikációs működéssel kapcsolatos kompetenciák növelése, és hatékonyabb érdekérvényesítést lehetővé tevő kapacitások, struktúrák kialakítása.
A projekt keretében végzett fejlesztésbe összesen 20 drogszakmai civil szervezet bevonására lesz lehetőség. A szervezetek kiválasztásakor a bevont szervezetek heterogenitására törekednek, mind a végzett tevékenységük típusa, mind az ernyőszervezetekbe való tömörülésük alapján.
A projekt keretében szakmai/szervezeti működéssel kapcsolatos és érdekérvényesítési/kommunikációs kompetenciákat fejlesztő képzések zajlanak, kialakításra kerül a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Bizottság, és Drogszakmai civil ombudsman intézménye, facilitálják a helyi érdekérvényesítő tevékenységeket.
A projekt eredményeként a MADÁSZSZ és a bevont szervezetek kompetenciái fejlődnek, működésük szakszerűsége növekszik,társadalmi beágyazottságuk javul. A terület érdekérvényesítésének szakszerűsége fejlődik, szakmai iránymutatás erőteljesebbé válik országos és helyi szinten.

"A „Dro§osultság - egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete ” c. MADÁSZSZ projekt egyik sikeres eseménye
„Iskola(i programok) a határon” című MADÁSZSZ konferencia
2013. november 5., Budapest, L’Office CLOUDY terem

Mivel az idei tanév óriási változásokat hozott az oktatási–nevelési intézmények és a drog-prevenciós szakma életében egyaránt, rengeteg kérdéssel, és 2013 szeptembertől csak olyan egészségfejlesztő programok jelenhetnek meg az iskolákban, amelyek rendelkeznek az OEFI pályázati úton elnyerhető szakmai ajánlásával, így konferenciánk célja az új helyzettel kapcsolatos tapasztalatok, lehetőségek áttekintése volt.
A tanévkezdésig mindössze néhány program kapott ajánlást, következésképpen az iskolák túlnyomó többsége törvényesen nem tud semmilyen prevenciós szolgáltatást igénybe venni.
Konferenciánkkal célunk volt felszínre hozni, hogy milyenek az első tapasztalatok a munkába
állított iskolarendőrökkel és a bűnmegelőzési tanácsadókkal kapcsolatban, hogyan befolyásolja az új szereplők megjelenése az iskola világát? Mi lett a már korábban bejáratott civil együttműködésekkel? Hová lettek az iskolai szociális munkások és hol a helyük az iskola-pszichológusoknak? Mennyire adekvátak az iskola világában jelenleg hozzáférhető, a pedagógus munkáját segíteni hivatott szereplők/kompetenciák?
Konferenciánk céljai voltak:
→ hogy az érintettek tapasztalatait bemutatva széleskörű közérzetjelentést adjunk,
→ az iskolai színtér különböző szereplőinek „egy asztalhoz” ültetésével választ keressünk a felmerülő kérdésekre,
→ és lehetőséget teremtsünk arra, hogy közösen megvizsgáljuk a prevenciós szakma újratervezési lehetőségeit.

Konferenciánk eredményességét támasztják alá az alábbi számszerűsített mutatók is:
• 9 fő tartott előadást 61 résztvevő számára (Az előadások ppt verziói felkerültek a MADÁSZSZ honlapjára, mellyel szélesebb közönség számára is elérhető a konferencia tartalma).
• 10 meghívott vett részt a diskurzusban, 61 fős közönség előtt
• kb. 100 kérdés merült fel a 61 résztvevő részéről
• lezajlott egy zártkörű beszélgetés a MADÁSZSZ tagsága körében, kb. 20 fő részvételével, ahol megfogalmazódott egy konszenzus konferencia szervezésének igénye
• felmérés készült a résztvevők körében a konferencia reagálásközpontú értékelése céljából
• a konferencia FB eseményét 1045-en nézték meg, az eseményre 280 visszajelzés érkezett. A konferenciát követő 2 db FB poszt adatai: 265 megtekintés, 14 like."

A „Dro§osultság - egy kirekesztett társadalmi csoport kirekesztett segítőinek érdekképviselete ” c. MADÁSZSZ projekt első 4 hónapja után ide jutott:
A MADÁSZSZ hosszas előkészítése után 2014. május 15-én, a négy nagy drogszakmai ernyőszervezet szervezésében megrendezett Civil Fórumon, a MADÁSZSZ c. projektje keretében létrehozásra került két új intézmény: a Drogszakmai Civil Ombudsman (DCO), illetve a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület (KCKT).
A Civil Fórumon tartott előadások videoanyagai az alábbi elérhetőségen tekinthetők meg: http://drogriporter.hu/drogosultsag. A rendezvény sajtóanyaga itt érhető el: http://madaszsz.hu/norveg_doksi/civl%20forum_sajto_05_15.pdf.
A DCO a drogszakmai szervezetek és intézmények érdekeit hivatott képviselni az eddiginél jóval határozottabban, jogi eszközökkel és a rendszerszerű problémák feltárásával. A rendezvényen „beiktatott” Dr. Bitskey Hajnal 2015. szeptemberéig látja el ezt a feladatot. A DCO-val kapcsolatos tudnivalók a madaszsz.hu nyitó oldalán lévő DCO logora kattintva érhetőek el.
A KCKT kettős szerepet tölt be, egyrészt egyfajta szakmai iránymutató, Think Tank funkciót , másrészt szakmai alapú országos érdekérvényesítést végez. Feladata a folyamatos helyzetértékelés, szakmai állásfoglalások, jelentések kialakítása mellett a Drogszakmai Civil Ombudsman szakértői hátterének biztosítása. A KCKT elnöki szerepére Dr. Szemelyácz János pszichiáter-addiktológust, a pécsi INDIT Közalapítvány elnökét, a MAT elnökségi tagját kérte fel a négy ernyőszervezet. A KCKT működését különböző szakmai munkacsoportok tevékenységére építi. A KCKT-t ezeknek a munkacsoportoknak a vezetői, és a Testület elnöke alkotják.

 

Vissza a projektekhez