Támogatott projektek

Projekt címe Bérház-Színház
Projektazonosító NCTA-2014-8092-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Cilinder Színház és Iskola Alapítvány
Levelezési cím 1114 Budapest, Fadrusz u. 2. mfszt. 5/a
Telefon 0620/333-4844
Email barta.marta@cilinderalapitvany.hu
Honlap http://www.cilinderalapitvany.com
Projektfelelős Barta Márta
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. november 30.
Támogatás összege 17,281 €

A megvalósított projekt célja volt a bevont fiatal roma tehetségek gondozása; memória-, olvasási valamint kapcsolatteremtő és kommunikációs készségeik és identitástudatuk fejlesztése, illetve a színház, mint kulturális intézmény valamint társadalmi esemény népszerűsítése.
A projekt során létrehoztak egy színházi előadást, amelynek témája, tartalma, mondanivalója révén csökkenteni kívánták az előítéleteket, illetve erősíteni szerették volna a roma kultúra iránti érdeklődést. Az előadásra való felkészülés során szorosabb együttműködés alakulhatott ki a családon belüli generációk között.
A projekt hozzájárult a romák mint hátrányos helyzetű célcsoport társadalmi szerepvállalásának népszerűsítéséhez, társadalmi integrációjuk és esélyegyenlőségük erősítéséhez. Ez utóbbi hatással volt a demokratikus értékek megerősítésére: az emberi méltóság tiszteletben tartására, a tolerancia erősítésére, a társadalmi kirekesztettség, az előítéletek elutasítására is hangsúly került.
A projekt során általános iskolás diákokat vontak be a projektbe, akikkel megkezdték a színházi előadást előkészítő próbafolyamatot. A próbákon improvizációval, saját szavakkal játszották el az előadást alkotó párbeszédeket. A próbákon készültek kisfilmek, amelyek nyilvánosan elérhetők a lebonyolító szervezet Youtube-csatornáján (https://www.youtube.com/channel/UCqBX7yOqGPepTprYH-udKLg) A próbák keretében megtörtént a diákok tudásának, erősségeinek felmérése, erre vonatkozóan személyre szabott feladatterveket készítettek. Beszédtechnikai gyakorlatok, mesejáték dramatizálás módszerei, zenei betétek és hangszerek alkalmazása segítették a munkát.
A próbákat követően 3-3 alkalommal tartottak előadásokat bérházakban, amely során a verklis, mutatványos házalók hagyományát kívánták feléleszteni. A projekt során összesen két külön előadást hoztak létre, egy mesejátékot „Kígyóbőr” címmel, valamint egy abszurd drámát, „Atyai szózat címmel.
Családsegítési lehetőségeket is ajánlottak a résztvevő gyerekek és családjaik részére, korrepetálásban, iskolaválasztásban, üdültetésben és szakorvos megkeresésében nyújtottak segítséget. A projektbe bevont gyerekek nagy része küzd kisebb-nagyobb olvasási, szövegértési és beszédtechnikai nehézségekkel, akiket a mesejáték szövegének megtanulásában és értelmezésében kellett egyénileg is segíteniük.
A projekt során együttműködések alakultak: a Sanyi és Aranka Színház, a Heath Ledger Színkör és a Cilinder Alapítvány közös produkciójának filmje itt megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=93W5Jv1i0pY&feature=youtu.be
Látható, hogy a projekt megvalósítása során a lebonyolító szervezet nagy hangsúlyt fektetett a gyerekek egyéni fejlesztésére. Az előadás nézőinek száma alkalomról alkalomra nőtt, így nőtt a színjátszó csoport népszerűsége is, ami azt is jelenti, hogy az előítéletesség csökkent és növekedett a roma kultúra iránti érdeklődés is a projekt hatására.

 

Vissza a projektekhez