Támogatott projektek

Projekt címe Ismerjük egymást? - interaktív szemléletformálás nyitottabb iskolai közösségekért
Projektazonosító NCTA-2014-8095-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Afrikáért Alapítvány Magyarország
Levelezési cím 1054 Budapest, Garibaldi u. 3.
Telefon 06/1/332-1054; 06/20/7722279
Email hamvas.balint@afrikaert.hu
Honlap http://afrikaert.hu
Projektfelelős Hamvas Bálint
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2015. június 30.
Támogatás összege 18,899 €

A projekt célja elsősorban az volt, hogy három különböző helyszínen élő, egymással távolságtartó, különböző társadalmi és kulturális hátterű gyerekek megismerjék egymás kultúráját, szokásait. Ezáltal közelebb kerüljenek egymáshoz, új ismeretekre és tapasztalatokra tegyenek szert. Mindez felhívja a figyelmet az esélyegyenlőség fontosságára és a demokratikus társadalom értékeire. A hosszú távú cél mindezekkel hozzájárulni egy nyitottabb társadalom létrejöttéhez, amelyben a szegregáció és a kirekesztés háttérbe szorul. Céljuk volt továbbá, hogy a különböző társadalmi és kulturális hátterű gyerekek könnyebben és mélyebben integrálódjanak a helyi közösségi életbe, állampolgári és társadalmi részvételi aktivitásuk kialakuljon, továbbfejlődjön annak érdekében, hogy fel tudjanak lépni a megkülönböztetés és rasszizmus ellen.

A projekt megvalósítói tanárokat készítettek fel képzések formájában a fiatalokkal való hatékony együttműködés érdekében, valamint drámafoglalkozásokat tartottak az iskolákban. A pedagógusok egy komplex fejlesztési csomagot kaptak a továbbképzéseken, melynek fő témája a tolerancia és a nyitottság előmozdítása a hátrányos helyzetű iskolákban. Az iskolai programokon a fiatalok olyan foglalkozásokon vettek részt, amelyek egymás elfogadását erősítették, valamint rávilágítottak arra, hogy egy viselkedési formát minden ember máshogyan értékel. A drámafoglalkozások alkalmával a bevont iskolák diákjai felkészültek egy-egy színdarab előadására is, amelyet több helyszínen is előadtak. Továbbá a diákok részt vettek egy demokrácia és tolerancia játékban is, amelynek témája a minket körülvevő sztereotípiák. Emellett ön- és társismereti játékokban is volt részük. A projektben résztvevők egy kétnapos záró rendezvényen vehettek részt, bemutatták a produkcióikat, valamint egy kézműves kiállításra is sor került. A projekt indulásakor és a záró rendezvényen is készítettek attitűdfelmérést, hogy lássák az elért eredményeket: a projekt hatására a pozitív fejlődést mutató válaszok száma 20%-kal növekedett, a gyermekjogok témájában 42%-os, az idegenek elfogadásának témájában 8%-os, a konfliktusok vállalása témájában 31%-os volt a javulás.

A fiatalok a foglalkozások révén elkezdtek közeledni egymáshoz, megismerhették egymás kultúráját, szokásait, és ezáltal könnyebbé vált számukra az, hogyan kell elfogadni egymást, együttműködni egymással. A projekt végrehajtását követően a fiatalok környezete is nyitottabbá, toleránsabbá vált. Sikerült a fiatalok körében felhívni a figyelmet az esélyegyenlőségre, a demokratikus társadalom alapvető értékeire, és fellépni a megkülönböztetés ellen. A gyerekek tapasztalatokat szereztek, új ismeretek és barátságok jöttek létre.

 

Vissza a projektekhez