Támogatott projektek

Projekt címe Miénk itt a tér?
Projektazonosító NCTA-2014-8097-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Főplébániai Karitász Alapítvány
Levelezési cím 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
Telefon 76-415-466; 30-374-5406
Email molnarferenc@karitaszalapitvany.t-online.hu
Honlap http://www.revkecskemet.hu
Projektfelelős Molnár Ferenc
Projekt időszaka 2015. szeptember 1. - 2016. február 29.
Támogatás összege 5,750 €

Kecskeméten a helyi fiatalok veszélyeztetettek a nyílt alkohol- és droghasználat, a kirekesztő magatartás és a csellengés miatt, továbbá motiválatlanságuk is probléma.

A projekt erre kívánt reagálni olyan közösségi program és képzés biztosításával, amelyben a fiatalok jól érzik magukat, és lehetőségük van készségeik fejlesztésére. A projekt során megvalósított tevékenységekkel alternatívákat kínáltak a fiatalok részére a szabadidejük hasznosabb eltöltésére, ami által a szerhasználat és a csellengés visszaszorul. Cél volt továbbá, hogy a részt vevő fiatalok képesek legyenek kamatoztatni felismert képességeiket egyéni és társadalmi szinten egyaránt, motiváltak legyenek a változásra, hozzájáruljanak a társadalmi szemléletváltozáshoz és legyenek részesei a róluk és értük szóló folyamatoknak.
A projekt során heti rendszerességgel rendeztek interaktív foglalkozásokat, ahol egyéni, páros és csoportfeladatokkal dolgoztak a fiatalok. Kortársképzést is megvalósítottak, ahol a résztvevőket érintő társadalmi témákat elemezték, valamint olyan témákat érintettek, mint önismeret, kortárshatások, tolerancia, gyűlöletbeszéd, előítéletek, önérdek-érvényesítés, legális és illegális drogok használata. A feldolgozott témák és technikák alapján, projektmódszer segítségével a fiatalok változó helyszíneken, egy hónapon át kisprojekteket valósítottak meg, amelyek reagáltak a mikro- és makro-környezetükben felmerülő problémákra, értékválságra, kirekesztésre. A projekt végén a részt vevő fiataloknak lehetőségük volt bemutatni saját kisprojektjeiket, és elmondani egymásnak tapasztalataikat.

A projekt eredményeképp a fiatalok olyan, szerfogyasztással kapcsolatos pszicho-edukációs információkat kaptak, amelyek alkalmazásával saját és kortársaik veszélyeztetettségét felismerik, és rendelkeznek azzal a tudással, miként tehetnek ez ellen. A megvalósítás során a közösségben megerősödtek a kapcsolatok, a közösségi kezdeményezések sikeresen aktivizálták a résztvevőket. A közösségi programok által a fiatalok készségei fejlődtek. A projektben dolgozók és résztvevők visszajelzései alapján felére csökkent azoknak a száma, akik korábban szerhasználat vagy passzív lógás indokaként jelentek meg a közösségi tereken. A projekt lezárása után a szervezet tagjai jelezték a fiataloknak, hogy a továbbiakban is segítik őket szükség esetén információval, személyes jelenléttel, adott esetben képzéssel, illetve a hely és alapeszközök biztosításával.

 

Vissza a projektekhez