Támogatott projektek

Projekt címe Régiós Pro Bono Platformok kialakítása a Budapesten-kívüli civil társadalom fejlesztésért
Projektazonosító NCTA-2014-8111-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve PILnet Alapítvány
Levelezési cím 1061 Budapest, Paulay Ede u. 50. 4. em.
Telefon +36 1 46 5700
Email tbarabas@pilnet.org
Honlap http://www.pilnet.org
Projektfelelős Barabas Tamas
Projekt időszaka 2014. augusztus 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 67,066 €

A 21 hónapos projekt rövid távú célja volt, hogy a helyben működő, szakmai tapasztalattal rendelkező, de mind helyi szinten, mind országos szinten érdekérvényesítésben erőtlen civil szervezetek számára helyben, vagy a régióban (belátható közelségben) minőségi jogi szaktudás elérhetővé váljon. A projekt hosszú távú céljaként a civil társadalom jogi szükségleteinek kielégítését, a civil szervezetek érdekérvényesítő képességének fejlesztését, különösképpen a sérülékeny társadalmi csoportok jogi képviseletét, érdekeinek védelmét, illetve döntéshozók felé történő artikulálását jelölte meg.
A 4 projekt régióban igényfelmérő utak (összesen 5, 11 város érintésével) lebonyolítására került sor, amelyeken a projekt megvalósítók találkoztak civil szervezetek, ügyvédi kamarák és jogi karok képviselőivel. Az utak elsődleges célja a résztvevők és kedvezményezett civil szervezetek körének behatárolása, a jogi szükségleteik pontosítása, a meglévő erőforrások feltérképezése. Az igényfelmérő utak mellett konzultációk is zajlottak, valamennyi projektrégiókban. A projekt megvalósítása egy „projektindító találkozóval” indult, illetve fontos része volt a "Joggal a civil szervezetekért!"- elnevezett képzés, amelynek keretében 7 civil szervezet számára nyújtottak jogi képzést. A képzés keretében a projektmegvalósító szervezet (PILnet) adta át ügyközvetítési ismereteit (ügykezelés, adatbázis kiépítés) és erről egy összefoglaló beszámolót is készített. A megvalósító szervezet elősegítette, hogy négy ügyvédi kamara pro bono koordinátorokat nevezett ki. A pro bono platformok számára a megyei ügyvédi kamarák tagságába tartozók közül önkéntes ügyvédek megkezdik civil szervezetek támogatását. A 4 kamara kiválasztását a társadalmi konfliktusok elterjedtsége, a civil tevékenységek intenzitása határozta meg. A projekt keretében elvégzett tevékenységek között volt „4 ügyközvetítő platform létrehozása és ügytovábbítás elindítása (tesztüzem)” is. A projekt keretében az ÜKP egy olyan formális hálózat (network/hub), melynek kizárólagos célja, hogy a régióban működő civil szervezetek pro bono (ingyenes) és minőségi jogi szolgáltatásokhoz (tanácsadás, képviselet, képzés) férjenek hozzá. A létrehozott hálózat civil szervezetekből, közösségi kezdeményezésekből, ügyvédekből, az ügyvédi kamarákból, jogi karokból és az ott működő jogklinikákból és joghallgatókból áll.
A projekt megvalósítás során összesen 42 különböző esemény – konzultáció, konferencia konferencia-hívás, jogi tanácsadás, személyes megbeszélés – valósult meg, továbbá 123 db civil szervezetet (ezen belül 96 vidéken működő) keresett és kapott jogi tanácsot, amelyet többek között 26 fő, projektbe vont önkéntes, vidéki ügyvéd nyújtott. A projekt keretében összesen 16 tájékoztató kiadvány készült, és jelent meg. Összesen 220 fő csatlakozott a szervezet munkájába, valamint a projektmegvalósító szervezet 51 együttműködővel, partnerrel, szervezettel és intézménnyel alakított ki új kapcsolatot, továbbá kialakítottak 3 együttműködési platformot (Miskolc, Szeged, Pécs). A projekt a kitűzött céljait elérve valósult meg, mivel eredményeként kialakultak a hiányzó, közérdekű jogi infrastruktúra (public interest law infrastructure). Vagyis, egy olyan rendszer működése, amelyben ha egy állampolgár, közösségi kezdeményezés, civil szervezet tevékenységéhez helyben szeretne jogi támogatást (jogi információ-iránymutatás, jogi eljárásbeli tanács-támogatás, nem peres és peres képviselet stb.), akkor ezt (a pro bono együttműködésben résztvevő, helyben elérhető jogi szakemberek révén) megteheti. A projekt megvalósítás negatív tapasztalatait képezték a megyei ügyvédi kamarák több esetben tapasztalt passzív magatartása, illetve a Civil Információs Centrumok bevonásának nehézségei, hiányosságai. A projektnek érzékelhető hatása volt a célcsoportjára, a civilszektorra, valamint a megvalósító szervezetre is. A projekt megvalósított tevékenységeivel az elért eredmények alapján pozitív hatást eredményezett a célcsoportjaként meghatározott vidéki civilszervezetek körében. A projekt nyilvánossága révén a teljes civilszektor számára ismertté vált a projekt, illetve elérhetővé vált a csatlakozás lehetősége is. A projekt legfontosabb hatása a szervezetre, hogy a nyilvánosság, a jelentős kapcsolati háló és a tagság növekedés révén a szervezet láthatósága, ismertsége, népszerűsége is tovább növekedett.

 

Vissza a projektekhez