Támogatott projektek

Projekt címe Közösségvezetői képzés hátrányos helyzetű, elsősorban romalakta települések előadóművészeti csoportjainak mentorálásán keresztül
Projektazonosító NCTA-2014-8118-C
Témakör Közösség és szervezetfejlesztés
Szervezet neve Utca-Szak (Alkotó Közösség) Közhasznú Egyesület
Levelezési cím 1142 Budapest, Dorozsmai u. 13/b
Telefon +36703693724; +36706015248
Email utcaszak@gmail.com
Honlap http://www.utcaszak.hu
Projektfelelős Simon Balázs Dénes
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2016. április 30.
Támogatás összege 67,982 €

A 20 hónapos projekt rövid távú célja volt az iskolák és családok közötti új típusú kapcsolatok kialakulásának, a bevont, mentorált leghátrányosabb helyzetű kistelepüléseken élő gyerekek iskolai sikerességének, eredményességének elősegítése, a továbbtanulási mutatóik javulásának elérése. A hosszú távú célok között a bevont gyerekek fejlődésével kapcsolódóan a szocializáltság növekedése, a figyelmi képességek, verbális készségek fejlődése, a kreatív működéstől kialakuló határozottabb önbecsülés és perspektivikus gondolkodásmód kialakulása és megszilárdulása, a megküzdési technikák gyakorlása nyomán a remény, a lelki egészség fogalmának megértése. A projekt nevesített hosszú távú célja volt továbbá az is, hogy a résztvevő iskolák és kisebbségi szervezetek tevékenységei - pályázati, szakmai és művelődésszervezési - bővüljenek, illetve ezen keresztül társadalom is fejlődjön
A projekt keretében két körben (első 6, második 3 csereháti település) összesen kilenc településen zajlott a mentorállás, amelynek keretében az UtcaSzak csoportvezetői és a helyi mentorok készség- és képességfejlesztő színházi és drámapedagógiai eszközök alkalmazásával közösen segítették a csoportok előrehaladását. A helyi mentorok a már bevont helyi pedagógusokból és a közösség aktív, motivált tagjaiból kerültek kiválasztásra, feladatuk volt segíteni a csoport működését, részt venni a szakmai képzésben. A projekt keretében a felnőtt helyi mentorok mellett csoportonként 1-1 fiatalt is bevonva évente 3 alkalommal, 3 napos (hétvégi) képzések is megvalósultak. Ezeken az ún. vezetőképző hétvégeknek elnevezett csoportfoglalkozásokon a közösségfejlesztéshez szükséges elméleti tudás és gyakorlati készségek és képességek elsajátítására nyílt lehetősége a résztvevőknek. A projekt keretében az UtcaSzak vezetésével egy hat napos nyári alkotótábor is megvalósult, továbbá az UtcaSzak szakemberei és meghívott előadók közreműködése révén tréningek is szerepeltek a tevékenységek között. Az 2016. február, április 1-1 hétvégéjén, Miskolcon, 19 és 20 fő részvételével megvalósuló tréningek témája a csoportdinamika, a konfliktuskezelés és a pszicho-dráma módszertan volt. A projekt zárásaként egy három napos fesztivál lebonyolítására is sor került a Montázs szervezése révén. A fesztiválon az elmúlt két évben megvalósult programok eredményeit, előadásait mutatták be, és lehetőség nyílt arra, hogy a projektben résztvevő fiatalokkal a sajtó és a szakma szélesebb köre is találkozhatott.
A projekt tevékenységek eredményeként 150 fő csatlakozott a szervezet munkájához. A projektet megvalósító szervezet 5 együttműködővel, partnerrel, szervezettel és intézménnyel alakított ki új kapcsolatot. Összesen 24 fő részesült aktívan a mentorálásban (a csoportok vezetői és a csoportvezetői képzésen résztvett fiatalok). A projekt megvalósítása során 9 alkalommal valósult meg helyi előadás és vendégjáték (Operettszínház, miskolci fellépések, alkotó-táborban való fellépés, záró esemény). Összesen 3 iskolát vontak be, 68 fiatal vett részt a projektben, 5 db művészeti kör jött létre, 2 egyesület létrehozására került sor. A projektnek érzékelhető hatása volt a célcsoportjára, a civilszektorra, valamint a megvalósító szervezetre is. A projekt megvalósított tevékenységeivel az elért eredmények alapján pozitív hatást eredményezett a célcsoportjaként meghatározott leghátrányosabb helyzetű településeken élő fiatalok körében. A fiatalok szemléletmódja és viselkedése pozitív irányba változott. Objektív méréseket ugyan nem végeztek, de a megvalósítók tapasztalata volt, hogy a fiatalok a részvétel időtartam hosszának növekedésével párhuzamosan egyre inkább ragaszkodnak a csoporthoz, és folytatni kívánják a megkezdett alkotói munkát. A megszerzett készségeiknek és képességeiknek köszönhetően képessé váltak arra, hogy a saját nyelvükön megfogalmazzák az őket érintő társadalmi problémákat. A projekt megvalósítása révén a csoport életében megjelent a hosszú távú tervezés, esély egy tudatosabb csoportéletre, amely közvetlenül hatott a fiatalok saját egyéni, tudatosabb élettervezésére, döntési folyamataira is. A projektnek köszönhetően a résztvevő fiatalok és helyi mentorok számára megjelent egy jövőkép, melyben a jelenlegi csoportok fenntartása kiemelt helyet foglal el. A projektnek a civilszektorra gyakorolt hatása a nem formális csoportok, közösségek közötti új kapcsolatokban, a rendhagyó és példaértékű záró esemény nyilvánosságban való erőteljes megjelenésében volt tetten érhető. A projekt hozzájárult, hogy a megvalósító szervezet projektek dokumentálásával, a magyar pénzügyi és számviteli jogszabályokkal kapcsolatos tapasztalatai gyarapodtak. A szervezeti tagság bővülésének és az új együttműködéseknek köszönhetően a szervezet ismertsége és kapcsolati hálója is növekedett.

 

Vissza a projektekhez