Támogatott projektek

Projekt címe A média-önszabályozás intézményrendszerének és a panaszkezelési eljárásnak kialakítása
Projektazonosító NCTA-2014-8154-A
Témakör Demokrácia és emberi jogok
Szervezet neve Főszerkesztők Fóruma
Levelezési cím 1124 Budapest, Levendula u. 11. (Weyer Balázs néven)
Telefon +36309526288
Email weyer@t-online.hu; judit.halpert@gmail.com
Honlap http://www.foszerkesztokforuma.org
Projektfelelős Weyer Balázs, Halpert Judit
Projekt időszaka 2014. szeptember 1. - 2016. május 30.
Támogatás összege 52,360 €

A 2014 szeptemberében indult projekt célja volt, hogy Magyarországon is létrejöjjön egy média-önszabályozási rendszer, ezzel erősítve az etikus újságírás szabályait és azok számonkérhetőségét a nyilvánosság előtt. A projekt eredményeként 2015 decemberében a Főszerkesztők Fóruma kezdeményezésére létrejött az új önszabályozó platform, a korrektor.hu, amely mögött széleskörű szakmai összefogás áll. Az etikai kódex 2012-es elfogadása után ez a következő nagy lépés a minőségi sajtó felelős, transzparens és számonkérhető működése felé.
A korrektor.hu oldalon keresztül bárki jelezheti, ha egy sajtóközlés szerinte megsértette az etikai kódexet és a szervezet ezt kivizsgálja. Ez a jogi útnál nem csak gyorsabb, és olcsóbb megoldás, de sok olyan vélt sérelem is orvosolható, amely nem jogi természetű. A vitás kérdések eldöntésére eseti háromfős szakmai döntőbizottság áll fel, amelynek döntéseit a csatlakozó szerkesztőségek magukra nézve kötelezőnek fogadják el.
A projekt hatására a média önszabályozási mechanizmusainak megerősítésével hosszú távon:
- nő a társadalom bizalma a sajtó iránt;
- nő az alternatív vitarendezési csatornák szerepe, ezáltal csökken a peres ügyek száma;
- etikusabbá válik az újságírás;
- erősödik a kapcsolat a sajtó és közönsége között, nő a fogyasztói tudatosság és a minőségi elvárás;
- a panaszügyek tanulságai beépülnek a sajtó, a jogalkalmazás és a jogalkotás mindennapjaiba.

 

Vissza a projektekhez