Támogatott projektek

Projekt címe „Mesterségem címere” (MC) - Pályaorientációs program a társadalmi mobilitásért
Projektazonosító NCTA-2014-8166-D
Témakör Ifjúsági és gyermek ügyek
Szervezet neve Pro Talentis Alapítvány
Levelezési cím 9022 Győr, Szabadrév utca 12.
Telefon 06-30-237-5991
Email lokkos@atala.hu
Honlap http://www.protalentis.hu
Projektfelelős Lökkös Attila
Projekt időszaka 2014. október 1. - 2016. március 31.
Támogatás összege 17,882 €

A projekt célja az volt, hogy elősegítsék a résztvevő 52 hátrányos helyzetű fiatal legidősebbjeit (30 fő) abban, hogy a programot követően el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon/tovább tudjon tanulni, a fiatalabb generációt (22 fő) pedig abban, hogy bent maradjon az oktatási rendszerben, és felkészüljön a továbbtanulásra. További cél volt, hogy ösztönözzék a tehetséggondozással és esélyteremtéssel foglalkozó partnerszervezeteket, annak érdekében, hogy a projekt módszertanát beépítsék saját programjaikba, illetve a diákok felkészítése a kritikus és nyitott gondolkodásra, az önálló érdekérvényesítésre, hosszabb távon, a saját tapasztalaton alapuló társadalmi hozzájárulásra, tehát az aktív, részvételi és demokratikus állampolgári attitűdökre.

A projekt megvalósítását egy meetinggel kezdték ahol lefektették a közös célokat és a partnerekkel megfogalmazták az elvárt eredményeket. A résztvevő szervezetek a programhoz szükséges tapasztalataik rendszerezését és megosztását követően létrehozták az MC PILOT részletes programtervét. A projektben résztvevő fiatalok 4 alkalommal vettek részt tréningen, ahol felmérték a pályaorientációs tevékenységekhez kapcsolódó egyéni képességeiket, részt vehettek dráma- és médiafoglalkozáson, illetve számítógépes ismereteiket is bővítették. A projektben résztvevők két csoportból álltak: pályázó által támogatott gyerekek; partnerszervezet által támogatott gyerekek. A mentorok havi rendszerességgel beszámolót írtak a fiatalok iskolai előmeneteléről, illetve a családi és iskolai helyzetükben beállt változásokról. A havi beszámolók mellett éves beszámolók is készültek, ez utóbbiak fejlesztési célokat is tartalmaztak. A projekt során 10 főnél sikeresen elérték, hogy továbbtanuljon. A létrehozott program is terjesztésre került a projekt során. Budapesten rendezték meg a projekt záró konferenciáját, ahova külső előadókat is meghívtak, így tágabb környezetben tudták vizsgálni a hátrányos helyzetű tehetségek gondozását. Az eseményen szó esett a felzárkóztatásról és tehetséggondozásról, bemutatták a fejlesztési lehetőségeket, a tanodaplatformot, a szakmai koncepciót, illetve szó esett a pályaorientációról, digitális írástudásról és a digitális önkifejezésről. Az eseményen sok pedagógushallgató is részt vett, így első kézből értesülhettek a projekt eredményeiről, amelyeket jövőbeli munkájuk során hasznosítani tudnak.

A program valamennyi résztvevőjét hozzásegítették ahhoz, hogy tudatosabban gondolkodjon jövőjéről, későbbi tanulási és pályaútjáról. Az alkalmazott módszertant más szervezetek és tanodák is felhasználhatják, mivel a Tanodasztenderd kiemeli, és kötelezővé teszi a tanodáknak a pályaorientációt és az IKT kompetencia fejlesztését.

 

Vissza a projektekhez